doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.


Kancelář: 3.52
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7090
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Sociologie
Habilitační práce (veřejná část) Mužství v ofsajdu? Přístup kritických studií mužů a maskulinit.
Datum zahájení 22. 12. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (Sociologický ústav AV ČR, Praha)
prof. Dr. phil. Gerlinda Šmausová, Priv.Doz ()
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum ukončení 10. 11. 2010
Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Obor habilitace Sociologie
Habilitační práce (veřejná část) Muži v ofsajdu? Sociologická analýza přístupem Kritických mužských studií.
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 31. 10. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity)
Členové doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy)
prof. Miloš Havelka, CSc. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Oponenti prof. PhDr. Jana Plichtová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Gerlinda Šmausová (Právnická fakulta, Sárská univerzita)
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2015
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 15. 6. 2015
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info