doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.

docent – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. E26/118
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4148
e‑mail: ,
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jan Havliš, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 6. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Hmotnostní spektrometrie a vysokoúčinná kapalinová chromatografie: Bioanalytika
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
doc. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (Mikrobiologický ústav AV ČR Praha)
RNDr. Josef Chmelík, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR Brno)
doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (FCHT Univerzita Pardubice)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info