doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

proděkan pro výzkum Ekonomicko-správní fakulty


kancelář: 510
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6278
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 4. 2019
Datum ukončení řízení 1. 12. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Tax and regulatory compliance: Three experimental studies
Oponenti habilitační práce Silvester van Koten, Ph.D. (Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze)
doc. Ing. Jana Péliová, PhD. (Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave)
Univ.-Prof. Dr. Rupert Sausgruber (Department of Economics, Vienna University of Economics and Business)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Ekonomická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava)
doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. (Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze)
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc. (Fakulta sociálních a ekonomických věd, Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info