Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.


Kancelář: 523
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6278
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Rostislav Staněk, narozen 22.2.1983
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent, doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: PhD., Ekonomicko-správní fakulta MU, program Ekonomické teorie
  2008: Ing., Ekonomicko-správní fakulta MU, program Hospodářská politika a správa
  2006: Bc., Filozofická fakulta MU, program Filozofie, obor Filozofie
Přehled zaměstnání
 • 2009-2015: Asistent, Katedra ekonomie, ESF MU
  2016-dosud: Odborný asistent, Katedra ekonomie, ESF MU
Pedagogická činnost
 • Mikroekonomie I
  Mikroekonomie II
  Mikroekonomie III
  Makroekonomie I
  Teorie her
  Industrial organization
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie her, Monetární mikroekonomie, Industrial organization, Teorie rozhodování
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 28. 8. 2011 – 2. 9. 2011: Center for Monetary and Financial Studies, Madrid, ESP
  • Empirical analysis of market outcomes (prof. Ariel Pakes)
 • 25. 6. 2011 – 7. 10. 2011: Athens University of Economics and Business, Athens, GRC
  • CRESSE Competition and Regulation European Summer School (prof. J.E. Harrington, prof. F. Verboven, prof. T. Valletti)
Universitní aktivity
 • 2011-2013: člen akademického senátu ESF MU
Vybrané publikace
 • STANĚK, Rostislav, Michal KVASNIČKA a Ondřej KRČÁL. Is the Retail Gasoline Market Local or National? Journal of Industry, Competition and Trade, Springer US, 2018, roč. 18, č. 1, s. 47-58. ISSN 1566-1679. doi:10.1007/s10842-017-0249-0. http://link.springer.com/article/10.1007/s10842-017-0249-0/fulltext.html info
 • STANĚK, Rostislav. Home bias in sport betting: Evidence from Czech betting market. Judgment and Decision Making, 2017, roč. 12, č. 2, s. 168-172. ISSN 1930-2975. URL info
 • KRČÁL, Ondřej, Michal KVASNIČKA a Rostislav STANĚK. External validity of prospect theory: The evidence from soccer betting. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 2016, roč. 65, č. 5, s. 121-127. ISSN 2214-8043. doi:10.1016/j.socec.2016.07.005. URL info
 • STANĚK, Rostislav. Determinants of Bank Efficiency: Evidence from Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1005-1011. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563031005. URL info
 • KVASNIČKA, Michal, Rostislav STANĚK a Ondřej KRČÁL. Do Auctions Improve Public Procurement? Evidence from the Czech Republic. DANUBE: Law and Economics Review, De Gruyter, 2015, roč. 6, č. 4, s. 241-257. ISSN 1804-6746. doi:10.1515/danb-2015-0015. info
 • STANĚK, Rostislav a Michal KVASNIČKA. Access Pricing Under Imperfect Competition Reconsidered. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 223-234. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/v10135-012-0012-8. článek na webu časopisu info
 • STANĚK, Rostislav. Efektivnost českého bankovního sektoru v letech 2000 - 2009. In Konkurenceschopnost a stabilita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 81-89. ISBN 978-80-210-5336-6. URL info

9. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info