doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

docent – Katedra ústavního práva a politologie


kancelář: 146
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5235
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Ústavní právo a státověda
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 16. 11. 1999
Datum ukončení řízení 7. 11. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Obecně závazné vyhlášky
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Vladimír Mikule, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Grospič, CSc. (Ústav státu a práva ČAV Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (MU - Právnická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info