doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.


kancelář: 253
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5235
e‑mail:
Životopis

Životopis

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
  • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
  • Výuka ústavního práva, státovědy a politologie
Vědeckovýzkumná činnost
  • Ústavní systém Slovenska, výkonná moc, samospráva, justice.
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
  • KOUDELKA, Zdeněk. Znaky a vlajky Moravy a Slezska. In Jiří Novotný. Sborník z konference Morava 1918. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2019. s. 58-73, 16 s. ISBN 978-80-7418-316-4. Web vydavatele. info
  • KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 s. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7. Předmluva prezidenta ke knize doc. Zdeňka Koudelky „Prezident republiky“ Publikace na stránkách vydavatelství info
  • KOUDELKA, Zdeněk. Transcendentní pramen práva. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 56 s. Teoretik 462. ISBN 978-80-7502-261-5. Kniha na webu vydavatele info
  • KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav RŮŽIČKA a František VONDRUŠKA. Zákon o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2010. 400 s. Komentátor 26. ISBN 978-80-87212-25-7. info
  • KOUDELKA, Zdeněk, Radek ONDRUŠ a Petr PRŮCHA. Zákon o obcích - Komentář. 4. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2009. 486 s. 818. ISBN 978-80-7201-760-7. info
  • KOUDELKA, Zdeněk. Právní předpisy samosprávy. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 346 s. 753. ISBN 978-80-7201-690-7. Knihovní záznam. info
  • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. info

3. 3. 2019