Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Diskrétní symplektické systémy a řešení sumovatelná s kvadrátem
Oponenti habilitační práce Prof. Gerald Teschl (Universita Vídeň)
Prof. Julia Elyseeva (Moscow State University of Techology)
doc. Mgr. Richard Kollár, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (FSI VUT v Brně)
prof. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (MÚ v Opravě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info