doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Teorie řízení
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 26. 2. 1999
Datum ukončení řízení 16. 9. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Rozhodovací paradigma nauky o podnikovém hospodářství
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. (Fakulta ekonomická VŠB-TU Ostrava)
doc. Ing. Karel Rais, CSc., MBA (Fakulta podnikatelská VUT Brno)
prof. Ing. Zdeněk pošvář, CSc. (Ústav managementu, PEF MZLU Brno)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info