prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

profesor – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4095
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Cultropa, s.r.o. Praha
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 9. 2005
Datum ukončení řízení 1. 4. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Marketing a management muzeí a památek
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (FAVU VUT Brno)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Pavel Zatloukal (Muzeum umění Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 2. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (FAVU VUT Brno)
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 2. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2016
Datum ukončení řízení 17. 6. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Univ.-Prof. Dr. Raphael Rosenberg (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Filozofická fakulta MU)
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 11. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info