prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

profesor – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4095
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D. narozen 27. března 1961 v Praze
Pracoviště
 • Seminář dějin umění Filosofická fakulta Arne Nováka 1 660 88 Brno tel.: 54949 4095 e-mail: lkesner@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005 zahájeno habilitační řízení na Masarykově univěrzitě v Brně
 • 2004 Ph.D. Masarykova univerzita v Brně
 • 1989-90 Postdoktorální stipendium, University of California, Berkeley
 • 1985 PhDr. Univerzita Karlova v Praze
 • 1979-84 FF UK, Univerzita Karlova v Praze
 • 1975-79 Střední škola v Praze
Přehled zaměstnání
 • 2006 - Masarykova univerzita v Brně
 • 1999 - ředitel Cultropa, s.r.o.
 • 1991-93, 1996-97 náměstek generálního ředitele Národní galerie v Praze
 • 1991-93 ředitel Sbírky asijského umění Národní galerie
 • 1986-97 kurátor čínského umění v Národní galerii v Praze
 • 1985-86 Fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze 2, topič
Pedagogická činnost
 • 2006 - Seminář dějin umění, Masarykova univerzita v Brně
 • 2006 přednáškový cyklus na VŠUP v Praze
 • 2005 Fakulta humanitních studií FF UK v Praze
 • 2003 - 04 Ústav dějin umění FF UK Praha externí vyučující /mimoevropské umění,muzea a muzeologie, teorie dějin umění/
 • 1994-2000 Ústav dějin umění FF UK Praha externí vyučující /mimoevropské umění/
 • 1995 visiting professor, University of Chicago
 • 1992-93 Ústav dějin umění FF UK Praha,
 • externí vyučující 1991-92 Vysoká škola Uměleckoprůmyslová Praha
Vědeckovýzkumná činnost
 • a) teorie umění, zejména otázky vnímání a vidění b) teorie a praxe vystavování, muzeum jako médium c) starověké umění Číny a problémy interpretace čínského umění
 • Kromě vlastních publikací (viz bibliografie), autorství řady výstav (mj. spoluator koncepce stálé expozice asijského umění Národní galerie v Praze)
 • Organizace a odborná příprava konferencí (Stát, kulůtura a digitální revoluce 1999, Ekonomika akultura - partnerství pro 21.století, 2000)
 • Autor koncepce a producent několika multimediálních programů pro muzea (mj. MikroGalerie v Národní galerii v Praze, Mikrogalerie a iGalerie MOravské galerie v Brně)
 • Autor či vedoucí autorského týmu řady koncepčních a analytických materiálů v oblasti managementu a marketingu muzeí (kupř. Strategický plán rozvoje muzeí Středočeského kraje)
 • Přednášky na zahraničních univerzitách (kupř. Stanford University, Princeton University, UCLA), konferencích a odborných setkáních v zahraničí i ČR
Akademické stáže
 • 2007 fellow, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 2006-07 senior fellow, Internationales Forschungszentrum Kulturwisenschaften, Wien
 • 2002 visiting scholar, Getty Research Institute in the History of Art and Humanities, Los Angeles
 • 1993-94 Smithsonian Postdoctoral Fellowship, hostující badatel v Arthur M. Sackler Gallery a Freer Gallery of Art, Washington, D.C.
 • 1992-93 The J. Paul Getty Postdoctoral Fellowship in the History of Art and the Humanities (pracovní stáže v čínských muzeích a ústavech)
 • 1989-90 Fulbright Scholar Program Award: postdoctoral research, University of California, Berkeley
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998 Cena Josefa Krásy, udělená Uměleckohistorickou společností v Českých zemích
 • 1995-96 Central European University research grant
 • 1995 Arthur Kingsley Porter Prize, udělená College Art Association of America
 • další stipendia a granty viz rubrika "Akademické stáže"
Vybrané publikace
 • KESNER, Ladislav. Jaroslav Róna: Architektony a stroje. 2022. info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Global Adversities, the Media, and Mental Health. FRONTIERS IN PSYCHIATRY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 12, č. 1, s. 1-6. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2021.809239. 2022. URL info
 • GRYGAROVÁ, Dominika, Petr ADÁMEK, Veronika JURÍČKOVÁ, Jiří HORÁČEK, Eduard BAKŠTEIN, Iveta FAJNEROVÁ a Ladislav KESNER. Impact of a Long Lockdown on Mental Health and the Role of Media Use : Web-Based Survey Study. JMIR Mental Health. Toronto: JMIR Publications, roč. 9, č. 6, s. 1-14. ISSN 2368-7959. doi:10.2196/36050. 2022. URL info
 • KESNER, Ladislav, Petr ADÁMEK a Dominika GRYGAROVÁ. How Neuroimaging Can Aid the Interpretation of Art. Frontiers in Human Neuroscience. Lausanne, roč. 15, Podzim, s. 1-6. ISSN 1662-5161. doi:10.3389/fnhum.2021.702473. 2021. URL info
 • KESNER, Ladislav. Jaroslav Róna : Architektony a stroje. Brno: Books and Pipes. 287 s. není. ISBN 978-80-7485-227-5. 2021. info
 • KESNER, Ladislav. Umělecké dílo a mozek ve skeneru. Týden mozku, 2021. info
 • KESNER, Ladislav. ‘Hole in a Cardboard ́ and Bayesian Brain. Misunderstanding of Modern Art in Light of the Predictive Processing Paradigm. In Art and Affect in the Predictive Mind, 24. 9. 2021, University of York. 2021. URL info
 • GRYGAROVÁ, Dominika, Ladislav KESNER, Petr ADÁMEK a Jiří LUKAVSKÝ. Illuminating Smiles and Frowns : Visual-Affective Cueing Influences Viewer Perceptions of Page Layout Images. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS. Perceptual and motor skills, roč. 127, č. 1, s. 75-97. ISSN 0031-5125. doi:10.1177/0031512519876742. 2020. URL info
 • KESNER, Ladislav. Deflection. In Pavel Korbička. Brno: VUTIUM. s. 11-45. není edice. ISBN 978-80-214-5787-4. 2020. info
 • KESNER, Ladislav. K čemu nám je (současné) umění? A jak o něm psát? Brno: Artalk z.s., 2020. info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, Dominika GRYGAROVÁ, Jaroslav HLINKA, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta ALEXOVÁ, David GREGUŠ a Jiří HORÁČEK. Fusiform Activity Distinguishes Between Subjects With Low and High Xenophobic Attitudes Toward Refugees. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Lausanne: Frontiers, roč. 14, článek 98, s. 1-17. ISSN 1662-5153. doi:10.3389/fnbeh.2020.00098/full. 2020. URL info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Three challenges that the COVID-19 pandemic represents for psychiatry. British Journal of Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press, roč. 217, č. 3, s. 475-476. ISSN 0007-1250. doi:10.1192/bjp.2020.106. 2020. URL info
 • ADÁMEK, Petr, Dominika GRYGAROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ a Ladislav KESNER. Tracking artistic transformations : comparing paintings and their source photographs. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, roč. 63, č. 3, s. 337-353. ISSN 0009-062X. 2019. URL info
 • KESNER, Ladislav. Saving the humanities from evolutionary and neuroscientific imperialism. Journal of Art Historiography. Birmingham, roč. 20, č. 1, s. 1-10, 11 s. ISSN 2042-4752. 2019. URL info
 • KESNER, Ladislav. Moc obrazů. Jak obrazy působí na mysl a mozek. In cyklus Laboratoř mysli, Městská knihovna Praha. 2019. info
 • KESNER, Ladislav. Image, mind and brain in National Institute of Mental Health. In Vyžádaná přednáška CEITEC. 2019. info
 • KESNER, Ladislav. Umělecké dílo jak sexuální stimul. Médium, materialita, touha. In Sympatinulum České společnosti pro sexuální medicínu. 2019. URL info
 • KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : Formule patosu 1900-2018. 2018. info
 • KESNER, Ladislav. Mozek ve skeneru, Já a prožitek umění. In přednášky katedry filosofie vědy PF UK, 23. 11. 2018. 2018. info
 • KESNER, Ladislav. Mental Ill-Health and the Epidemiology of Representations. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers Media SA, roč. 9, 2018, 9:298, s. 1-6. doi:10.3389/fpsyt.2018.00289. 2018. URL info
 • KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ, Iveta FAJNEROVÁ, Jiří LUKAVSKÝ, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Jaroslav TINTĚRA, Yuliya ZAYTSEVA a Jiří HORÁČEK. Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings : An fMRI and eyetracking study. Brain and Cognition. Academic Press, roč. 125, č. 8, s. 88-99. ISSN 0278-2626. doi:10.1016/j.bandc.2018.06.004. 2018. URL info
 • KESNER, Ladislav. Trauma, tíseň, extáze, prázdnota : formule afektu a patosu 1900-2018. 1. vyd. Brno: Books and Pipes Publishing. 277 s. ISBN 978-80-7485-152-0. 2018. info
 • KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In Kesner, Ladislav. Aby Warburg : Porozumět dějinám umění a kulturní historii. Brno: Barrister a Principal. s. 83-96. ISBN 978-80-7485-129-2. 2018. info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Neurální odpověď na mediální zobrazení migrační krize je modulována osobními postoji : fMRI a psychologická studie. In 13.mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, 6. – 7. dubna 2017, Olomouc. 2017. URL info
 • KESNER, Ladislav, Iveta FAJNEROVÁ, Petr ADÁMEK, Martin BUCHTÍK, David GREGUŠ, Dominika GRYGAROVÁ, Pavel KOZELKA, Tereza NEKOVÁŘOVÁ, Filip ŠPANIEL, Jaroslav TINTĚRA, Aneta WEISSOVÁ a Jiří HORÁČEK. Jak osobní postoje modulují neurální odpověď na mediální obrazy migrační krize : fMRI a psychologická studie. In 59. česko-slovenská psychofarmakologická konference, 4.–8. ledna 2017, Jeseník. 2017. info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empathy-related response to depicted people in art works. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Media SA, roč. 8, FEB 24 2017, s. 1-40. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2017.00228. 2017. info
 • KESNER, Ladislav. Dějiny umění a vědy o lidské mysli dnes. In Věda a umění. Sborník z 5. sjezdu českých historiků umění, 2017, s. 88-91. Olomouc. s. 88-91. 2017. info
 • KESNER, Ladislav, Dominika GRYGAROVÁ a Petr ADÁMEK. Modulation of visual art experience by different forms of priming : an fMRI and eye tracking study. In Conference on Empirical Methods in Art History and Visual Studies II, 17.-18.8.2017, Vídeň. 2017. info
 • KESNER, Ladislav. Exorcising the Demons of Collectivism in Art History. Journal of Art Historiography. roč. 15, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752. 2016. URL info
 • KESNER, Ladislav. Against the Affectless iconology of modern art. Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, roč. 64, č. 1, s. 2-19. ISSN 0049-5123. 2016. URL info
 • KESNER, Ladislav. Perception of direct vs.averted gaze in art portraits: fMRI and eye-tracking study. In XXIX. Conference of the International Asociation of Empirical Aesthetics, 29 August-1 September 2016. 2016. info
 • HORÁČEK, Jiří, Ladislav KESNER, Cyril HÖSCHL a Filip, eds., ŠPANIEL. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. Praha: Galén. 382 s. sine. ISBN 978-80-7492-283-1. 2016. URL info
 • HORÁČEK, Jiří a Ladislav KESNER. Strukturální a funkční architektura mozku. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén. s. 19-30. ISBN 978-80-7492-283-1. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. Empatie, úzkost a obrazy migrační krize: sociální mozek ve skeneru. In Fakulta umění a designu UJEP Ústí n.Labem. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. Formule patosu a emocionální mozek ve skeneru. In Odkaz Aby Warburga. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. ART IS HERE SPECIÁL: Expozice pro pokročilého diváka. Artalk. 2016. info
 • KESNER, Ladislav a Jiří HORÁČEK. Empatický mozek a mysl. In Horáček, J; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén. s. 183-191. ISBN 978-80-7492-283-1. 2016. info
 • GRYGAROVÁ, Dominika, Petr ADÁMEK a Ladislav KESNER. Obraz, mysl, mozek: experimenty s vnímáním umění. In Horáček, J.; Höschl, C.; Kesner, L.; Španiel, F. Mozek a jeho člověk. Mysl a její nemoc. První vydání. Praha: Galén. s. 210-220. ISBN 978-80-7492-283-1. 2016. info
 • KESNER, Ladislav. Láokoónův křik - Obraz a emoce na průsečíku biologie a kultury. In Přírodovědná fakulta UK, Praha, 9. dubna 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Ivana Lomová - Obrazy. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Crossing the Border. Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění. Praha: Ústav dějin umění AV ČR. s. 385-395. ISSN 0049-5123. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Aby Warburga boj s monstry strachu a nerozumu jako etický imperativ a vědecká inspirace. In 16.česko-slovenský psychiatrický sjezd Brno, Brno, 21.-24. října 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Eternal Faces: Memory, Likeness and Identity in Ancestral Portraits. In Pejčochová, Michaela. Pohledy z a do jiného světa = Glimpses From And Into Another World. Praha: Národní galerie. s. 143-160. ISBN 978-80-7035-595-4. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Ivana Lomová- Prázdno. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. vedení panelu Dějiny umění a vědy o mysli dnes. In 5.sjezd českých historiků umění, Olomouc, 16.-18. září 2015. 2015. info
 • KESNER, Ladislav. Wandering or Unhappy Mind? In American Journal of Psychiatry. s. 929-930, 3 s. ISSN 0002-953X. doi:10.1176/appi.ajp.2013.13121629. 2014. info
 • KESNER, Ladislav a Horst BREDEKAMP. Art History Is the Best Discipline: Horst Bredekamp in Conversation with Ladislav Kesner. In Umění, roč. 62, č. 1, s. 66-7. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky. s. 66-73. ISSN 0049-5123. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Intimní interakce. Ostrava: Plato. 48 s. ISBN 978-80-87763-03-2. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Affective response to visual art work: bridging art history/aesthetics and neuroscience. In 7th Vienna Aesthetic Symposium, Wien, 12 June 2014. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Intimní interakce - výstava. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Markus Copper - Kursk. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. Linking cultural/social and perceptual psychology of art. Journal of Art Historiography. University of Birmingham, roč. 11, č. 2, s. 1-22. ISSN 2042-4752. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Obraz, mozek a mysl. In Vědecká kavárna. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Afektivita moderního obrazu (a co o ní vypovídá experimentální výzkum). In Collegium historiae artium. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Image, Mind and Brain. In Max Planck Institut fuer Empirische Aesthetik. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Obraz a afekt. Aby Warburg a jeho myšlenkový odkaz. In Filosofická fakulta SLU v Opavě. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. The predictive mind and the experience of visual art work. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, roč. 5, č. 1417, s. 1-13. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2014.01417. 2014. info
 • KESNER, Ladislav. Looking at Epileptic Woman. Epilepsy and Behavior. Elsevier, roč. 28, č. 3, s. 268-269. ISSN 1525-5050. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Face and Dead in Early China. In Foletti, Ivan; Filipová, Alžběta. The Face of the Dead and the Early Christian World. 1. vyd. Brno-Roma: MU a Viella. s. 161-182. Studia Artium Medievalium Brunensia ; 1. ISBN 978-88-8334-994-2. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Showing Images of the Mind in Dresden and Brno. Interdisciplinary Science Reviews. roč. 38, č. 3, s. 232-246. ISSN 0308-0188. doi:10.1179/0308018813Z.00000000049. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Warburg/Arnheim effect. In Stiftung Brandenburger Tor, Berlin. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. O proměnách a povaze vizuální zkušenosti. In Martin Foret et al. Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 49-53. ISBN 978-80-244-3553-4. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Bildwissenschaft and Images Behind the Eyes. In Art History and Bildwissenschaft: interfaces, interactions, antinomies, Brno, 28-29 March 2013. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. David Michalek-Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. David Michalek: Slow Dancing a Figure Studies/Miloš Šejn-Vznášení a padání. Vyd. 1. Ostrava: Trojhalí Karolina. s. 1-19. ISBN 978-80-87763-02-5. 2013. info
 • KESNER, Ladislav. Facing the Epileptic Mind - Notes of B.Kubišta´s Epileptic Woman of 1911. In 2nd International Congress on Epilepsy, Brain & Mind, Prague, 29-31 2012. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Perspektivy a hranice zobrazování mozku a mysli. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře : fenomén tváře ve videoartu. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře : Fenomén tváře ve videoartu. 1. vyd. Praha: Galerie Rudolfinum. 78 s. ISBN 978-80-86443-18-8. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Nachleben formulí patosu. In Rakušanová, Marie. Wittlichovi : sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha. Vyd. 1. Praha: Karolinum. s. 128-151. ISBN 978-80-246-2114-2. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Formule patosu a tělo jako obrazové médium. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. Teorie mezi uměním, myslí a mozkem. 2012. info
 • KESNER, Ladislav. A Universal Image Science? Only In Our Dreams. In James Elkins-Maja Naef, eds., What Is An Image? University Park: Penn State Press. s. 193-196. ISBN 978-0-271-05064-5. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Dva fotografické portréty Adolfa Schneebergera. Enigma tváře prosté ducha. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. 1. vyd. Brno: Barrister a Principal. s. 265-275. ISBN 978-80-87474-26-6. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Umění, mysl, neuroscientismus a humanitní vědy. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, roč. 3, č. 6, s. 42-55. ISSN 1803-6988. 2011. info
 • KESNER, Ladislav a Colleen SCHMITZ. Vorwort. In Ladislav Kesner-Coleen Schmitz, eds., Images of the Mnd. Göttingen: Wallstein. s. 9-12. ISBN 978-3-8353-0973-9. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Kunstgeschichte und das Lesen des Geistes aus den KUnstwerk. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz, eds., Images of the Mind. Göttingen: Wallstein. s. 93-100. není. ISBN 978-3-8353-0973-9. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Selbst:Geist und Identität. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,e ds., Images of the MInd. Göttingen: Wallstein. s. 83-92. ISBN 978-3-8353-0973-9. 2011. info
 • KESNER, Ladislav a Colleen, eds. SCHMITZ. Obrazy mysli/Mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal. 443 s. ISBN 978-80-7027-239-8. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Čtení mysli v obraze a uměleckém díle. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal. s. 108-125. není. ISBN 978-80-7027-239-8. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Identita a mysl v obrazu já. In Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal. s. 160-193. ISBN 978-80-87474-40-2. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. 43 katalogových hesel. In Ladislav Kesner-Colleen Schmitz,eds., Obrazy mysli/mysl v obrazech. Brno: Barrister a Principal. s. 212 a dále, 35 s. není. ISBN 978-80-87474-40-2. 2011. info
 • KESNER, Ladislav. Ernst H. Gombrich -konference ke 100.výročí narození. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Gombrich and the problem of Relativity of Vision. Human Affairs, A postdisciplinary Journal of Humanities & Social Sciences. Bratislava: Slova Academy of Sciences, roč. 19, č. 3, s. 266-273. ISSN 1210-3055. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Intence, afordance a význam kulturních objektů. In Jiří Kroupa, Michaela Šeferisová-Loudová, Lubomír Konečný, eds., Orbis Artium. Brno: Masarykova univerzita. s. 59-73. ISBN 978-80-210-4972-7. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Umění Číny - možnosti a limity porozumění. 2009. info
 • KESNER, Ladislav. Čína jako umělecká velmoc. Art and Antiques. Praha: Mediagate, č. 9, s. 10-18. ISSN 1213-8398. 2008. info
 • KESNER, Ladislav. Feng Mengbo´s Transcoded Landscapes. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Feng Mengbo. Praha: Kant. s. 23-29. 0001. ISBN 978-80-86970-75-2. 2008. info
 • KESNER, Ladislav. The Enigma of Face in Zhang Xiaogang´s Portraits. In Chinese Painting - Zhang Xiaogang-Fang Lijun-Feng Mengbo. Praha: Kant. s. 44-50. 0000000000000000000. ISBN 978-80-86970-76-9. 2008. info
 • KESNER, Ladislav. Na jezeře naslouchám dešti - rec. Mistři čínské tušové malby 20.století. Art&Antiques. Praha, roč. 2008, 7-8, s. 92-93. ISSN 1213-8398. 2008. info
 • KESNER, Ladislav. Beholder´s share. On the interface between art history and psychology. In Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Universität Wien,. 2007. info
 • KESNER, Ladislav. Tváře věčnosti. Zobrazování předků v čínské kultuře. In Z myšlenek a představ Žluté země. Brno: Moravské muzeum, 2003. info
 • KESNER, Ladislav. Ekonomika a kultura. Partnerství pro 21.století. Praha: o.p.s. Praha - Evropské město kultury 2000. 175 s. ISBN 80-238-6831-4. 2001. info
 • KESNER, Ladislav. Muzea, kulturní dědictví a digitální revoluce. Praha: Národní galerie a CMS/LORD Culture Consulting. 97 s. ISBN 80-7035-222-1. 2000. info
 • KESNER, Ladislav. Dějiny umění na chicagské univerzitě. Bulletin UHS. Praha: ÚDU AV ČR, roč. 6, č. 1, s. 5-7. ISSN 0862-612X. 1995. info
 • KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Earlem Powellem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 1994, č. 24, s. 7. ISSN 1210-5236. 1994. info
 • KESNER, Ladislav. K otázkám muzea-rozhovor s Stephenem Weilem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 1994, č. 22, s. 7. ISSN 1210-5236. 1994. info
 • KESNER, Ladislav. Rozhovor s Thomassem Messerem. Atelier. Praha: Společnost časopisu Ateliér, roč. 1994, č. 20, s. 7. ISSN 1210-5236. 1994. info

6. 9. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info