doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

docentka – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.216
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7248
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Datum ukončení řízení 1. 2. 2022
Habilitační práce (veřejná část) No rasto de Cesário Verde: Lisboa na ficção portuguesa dos anos 30 do século XX
Oponenti habilitační práce Prof. Serafina Martins (Universita Lisabon)
Prof. Dr. Luci Ruas Pereira (Univerzita Rio de Janeiro)
doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Univerzita Karlova)
Univ.-Prof. Dr. Michael Metzeltin (Universita Vídeň)
prof. Dr. Maria Michaela Dias Pereira Ramon Moreira (Univerzita Minho, Braga)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (Filozofická fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info