PhDr. Petr Květon, Ph.D.


kancelář: bud. D/2037
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8533
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Květon, Ph.D., narozen 4. 5. 1975 v Jilemnici, okr. Semily.
Pracoviště
 • Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • Studijní odbor, Rektorát, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • koordinátor přijímacího řízení
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D. z Obecné psychologie, Psychologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita; dizertační práce: Computer - Based Assessment: The Issues of Equivalency with Conventional Methods
 • 1998: Mgr. z Psychologie, Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2017 – současnost: Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita - současná pozice odborný asistent
 • 2006 - současnost: Rektorát, Masarykova univerzita - koordinátor přijímacího řízení 1999 - současnost: Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - současná pozice vědecký pracovník
Pedagogická činnost
 • Výzkum v pedagogické praxi
 • Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/8622#vyuka
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2015-2018: Hlavní řešitel projektu 15-03875S Psychological aspects of video game playing: Three-generational study financovaného GAČR.
 • 2005-2007: Hlavní řešitel projektu 406/06/P396 - Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky financovaného GAČR.
Vybrané publikace
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING, HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, roč. 16, č. 1, s. 45-55. ISSN 1612-4782. doi:10.1007/s10339-014-0639-8. URL info
 • VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, roč. 127, č. 2, s. 245-252. ISSN 0002-9556. doi:10.5406/amerjpsyc.127.2.0245. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Dalibor VOBOŘIL. TESTING OF SPATIALABILITY: CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A NEW INSTRUMENT. Studia Psychologica, BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 56, č. 3, s. 233-252. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model. Ceskoslovenska Psychologie, PRAGUE 1: Academia, 2012, roč. 56, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior, Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632. info
 • VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166. ISSN 0039-3320. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA, 2007, roč. 49, č. 1, s. 81-88. ISSN 0039-3320. info
 • JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy. Československá psychologie, 2006, roč. 50, č. 2, s. 163-173. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X. info
 • KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X. info

25. 9. 2017