doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D.

koordinátor pro přijímací řízení – Studijní odbor


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 6. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The book was published by Grada Publishing.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (Fakulta sportovních studií MU)
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 12. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (Akademie věd ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 14. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info