PhDr. Petr Květon, Ph.D.


kancelář: bud. D/2037
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8533
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Petr Květon, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 15. 6. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Hraní videoher v dětství a dospívání: Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The book was published by Grada Publishing.
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (Akademie věd ČR)