prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

vedoucí pracoviště – Česká sbírka mikroorganismů


kancelář: bud. E25/1S09
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6922
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Lékařská mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 3. 2008
Datum ukončení řízení 1. 4. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Ribotypizace jako klasifikační nástroj v taxonomii bakterií
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. (UK Praha - 3. LF)
doc. Ing. Čižnár Ivan, DrSc. (SZU - Fakulta verejného zdravotníctva)
prof. RNDr. Doškař Jiří, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 12. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Bednář Marek, CSc. (UK Praha - 3. LF)
prof. MUDr. Kolář Milan, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Kotulová Daniela, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. MVDr. Smola Jiří, CSc. (VFU Brno - FVL)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 1. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 12. 2017
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (VFU Brno)
prof. Dr. Erko Stackebrandt (Leibniz Institut DSMZ)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info