Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 2. 1999
Datum ukončení řízení 25. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Subjektivní versus formalizovaná klasifikace vegetace: případové studie ze střední Evropy a bajkalské Sibiře
Oponenti habilitační práce doc.RNDr. Pavel Kovář, CSc. (Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Karel Prach, CSc. ( Jihočeská univerzita České Budějovice, Biologická fakulta)
Dr. Jaroslav Moravec, DrSc. (Botanický ústav AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 4. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Vicherek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.Ing. Jan Jeník, CSc. (Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Vratislav Bednář, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (MZLU Brno, Lesnická a dřevařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info