doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Lukáše Trantírka


kancelář: bud. E35/1S023
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6476
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC MU
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Konformační polymorfismus DNA
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (CEITEC)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (CEITEC)
Členové prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc. (Výzkumný ústav organických syntéz Pardubice)
prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. (Vysoká škola chemicko - technologická Praha)
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info