doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

docent – Katedra regionální ekonomie


kancelář: 430a
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8813
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 4. 2015
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Regionální inovační systémy českých krajů: parametry a politika
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská)
prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD. (EU v Bratislave - Národohospodárska fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 9. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
Členové prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info