prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2011
Datum ukončení řízení 16. 11. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 11. 2011
Složení komise
Předseda prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha)
prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. (Česká národní banka, Praha)
prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc. (Institut ekonomických studií, Praha)
prof. Ing. RNDr. Jan Kodera, CSc. (Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 22. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info