prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno
  Ekonomicko-správní fakulta
  katedra ekonomie
  Lipová 41a
  659 79 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1966: Ing., Vojenská akademie Brno, fakulta letecká
  Specializace: elektrické speciální vybavení letadel
  Diplomová práce: Minimalizace vazeb v systému řízení mimoletištních letů
 • 1978: CSc.
  Obor: technická kybernetika/teorie řízení
  Disertační práce: Obnova strojů a přiměřená zásoba náhradních dílů zemědělské techniky
 • 1999: Doc., VŠE Praha, obor Ekonometrie
  Habilitační práce: Odhadování časově proměnných parametrů a optimální řízení ekonomických systémů
 • 2012: Prof., MU Brno, obor Hospodářská politika
Přehled zaměstnání
 • 1966 – 1971: Vědecké pracoviště systémového inženýrství, Správa dopravních letišť , Praha
 • 1971 – 1972: Výpočetní středisko Agrozet, Generální ředitelství Zbrojovka, Brno
 • 1972 – 1990: INORGA - Ústav pro automatizaci řízení v průmyslu, Ministersvo průmyslu ČSSR, Praha
 • 1991 – 2008: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, vedoucí Katedry aplikované matematiky a informatiky
 • 2008 – dosud: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity, katedra ekonomie, docent
 • 2006 - dosud: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, odborný garant, komponenta Růstová výkonnost a stabilita
Pedagogická činnost
 • V současnosti:
  Makroekonomické modelování, Základy ekonometrie, Časové řady, Ekonometrie, Bayesiánská analýza
 • V minulosti:
  Makroekonomická analýza, Matematické modely řízení, Stochastické dynamické modely všeobecné rovnováhy, Aplikace ekonomicko-matematických modelů, Ekonomicko-matematické metody II
Vědeckovýzkumná činnost
 • Teorie dynamických systémů, bayesovké metody odhadu (využívající současné poznatky kybernetiky) a rozvoj a aplikace dynamických stochastických makroekonomických modelů všeobecné rovnováhy pro potřeby monetární politiky.
Akademické stáže
 • 1993, Pikes Peak Community College, Colorado, Spojené státy, 3 měsíce
Univerzitní aktivity
 • Vědecká rada Ekonomicko-správní fakulty
 • Předseda oborové rady doktorského studijního programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika
 • Zakladatel a prezident MUESu, Ekonomického spolku Masarykovy univerzity
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen pracovní skupiny pro ekonomii (hodnotící panel 402) Grantové agentury ČR
 • Člen Rady Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen Rady České ekonometrické společnosti
 • Zlatá medaile Masarykovy univerzity (2011)
 • "Konference na počest docenta Osvalda Vašíčka" (22.10. - 23.10. 2010) a publikace vybraných příspěvků v monotématickém čísle impaktovaného časopisu Finance a úvěr (Czech Journal of Eocnomics and Finance, ročník 61, číslo 5, 2011)

23. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info