doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Morální jednání
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. (FSV UPJŠ Košice)
prof. Jiří Hoskovec (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (AV ČR Brno)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 5. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info