prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

profesor – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.104
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3205
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Srovnávací indoevropská jazykověda
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 1. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Adolf Erhart, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaroslav Vacek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. (PedF JU České Budějovice)
prof. PhDr. Eugene Helimski (Institut für Finnoungristik Hamburg)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 1. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info