prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.

profesor – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.104
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3205
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Václav Blažek,CSc. nar. 23. dubna 1959 v Sokolově
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  66088 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor oboru indoevropská srovnávací jazykověda
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003 profesor pro obor indoevropská srovnávací jazykověda
 • 1998 docent pro obor indoevropská srovnávací jazykověda
 • 1998 habilitace na základě práce Numerals
 • 1993 CSc. na základě disertace Zoologická terminologie indoevropských jazyků (savci)
 • 1984 RNDr. na MFF UK
 • 1983 ukončení Matematicko-fyzikální fakulty UK, obor učitelství matematiky a fyziky
 • 1981-1983 externí studium oboru afrikanistika a indoevropeistika na Filozofické fakultě UK
Přehled zaměstnání
 • 1995 FF MU
 • 1993-1994 Humboldtovo stipendium na univerzitách v Kolíně nad Rýnem (Institut für Sprachwissenschaft a Institut für Afrikanistik)
 • 1984-1993 učitel matematiky, fyziky, anglického jazyka, občanské nauka a ekologie na SOU v Dubně u Příbrami
Pedagogická činnost
 • Jazyky světa
 • Písma světa
 • Matematický aparát lingvistiky
 • Vybrané otázky etymologie
 • Indoevropské jazyky
 • Přehledné seznámení s jednotlivými rodinami jazyků světa; výuka střídá jednotlivé skupiny jazyků blízkých i exotických.
 • Člen komise pro doktoranské studium oboru indoevropská srovnávací jazykověda
 • Vedení diplomních prací a doktorandů v oboru indoevropská srovnávací jazykověda a v oboru etnoligistika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Indoevropské jazyky
 • Etymologie
 • Jazyky světa, etnolingistika
Akademické stáže
 • 1990-1993 interní aspirantura na FF MU
 • 1993-1994 Humboldtovo stipendium na univerzitách v Kolíně n. Rýnem a Bonnu
 • 1996 stipendium Rakouského ústavu pro jižní a jihovýchodní Evropu na Vídeňské univerzitě
 • 1998 pokračování Humboldtova stipendia
 • 1.2.2003-30.6.2003 stipendium na Netherland Institute of Advanced Study
Universitní aktivity
 • Člen oborové rady doktorandskéo studia indoevropské srovnávací jazykovědy
 • člen vědecké rady FF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen vědecké rady filosofické fakulty Masarykovy university, člen universitní vědecké rady MU
Vybrané publikace
 • BLAŽEK, Václav. The Eastern Border of Celtic Settlement: A Toponymic Perspective. In Johnston, Dafydd ; Parina, Elena; Fomin, Maxim. Proceedings of the 6th International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Aberystwyth: University of Wales - Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, 2015, s. 23-29. ISBN 978-1-907029-18-9. info
 • BLAŽEK, Václav. A Long Way to "Far" Tocharian A lo, B lau and A lok, B lauke adv. "(a)far(off); away" in perspective of the Indo-European etymon "long". Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute for the Study of Man, 2015, roč. 43, 1-2, s. 57-80. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. On the Lengthening of Verbal Bases in Indo-European in an Afroasiatic Perspective. Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute for the Study of Man, 2015, roč. 43, 1-2, s. 243-251. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Jména nádob v tocharských jazycích. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-35. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Starostin, Georgij S. Jazyki Afriki. Tom I: Metodologija. Kojsanskie jazyki. Tom II: Vostočnosudanskie jazyki (Moskva 2013-2014). Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 107-116. Linguistica Brunensia. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Petr Vavroušek (*14.6.1949 - †14.2.2015). In Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 79-83. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Gerhard Doerfer (*8.3.1920 – †27.12.2003). Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 84-94. Linguistica Brunensia. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Kroonen, Guus: Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden-Boston: Brill 2013) {Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series, vol. 11}. In Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute for the Study of Man, 2015, s. 270-287. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Jmenná deklinace v altajských jazycích. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 89-98. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Perkúnas versus Perun7. In Civjan,Tatjana; Zavjalova, Marija; Judžentis, Artūras. Baltai ir slavai: dvasinių kultūrųsankirtos / Balty i slavjane: peresečenija duxovnyx kuľtur. Vilnius: Versmė, 2014, s. 101-114. ISBN 978-9955-589-99-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Hermes. In Antoni, Klaus; Weiss, David. Sources of Mythology. Ancient and Contemporary Myths. Proceedings of the Seventh Annual International Conference on Comparative Mythology (Tübingen; 15-17 May 2013). Wien: Lit-Verlag, 2014, s. 231-245. ISBN 978-3-643-90475-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Etymologizing ‘unetymologizable’ Greek dendronyms. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 1, s. 41-50. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Lenka BIČANOVÁ. Indo-European Personal Pronouns: Limits of Their Internal Reconstruction. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 29-55. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Nádoby určené k pití v indoevropském slovníku. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 67-76. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Michal KOVÁŘ. Z historie uralistiky II. (polovina 19. st. - současnost). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 62, č. 1, s. 155-179. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Kroonen, Guus: Etymological Dictionary of Proto-Germanic. In Linguistica Brunensia roč. 62, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 113-124. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Adams, Douglas Q.: A Dictionary of Tocharian B. Revised and Greatly Enlarged, Vol. I–II. In Linguistica Brunensia roč. 62, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 125-138. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Phoenician / Punic loans in Berber languages and their role in chronology of Berber. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2014, Neuveden, č. 51, s. 231-249. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. On classification of Agaw languages. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2014, Neuveden, č. 51, s. 251-274. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Beja versus Nilo-Saharan: On the lexical witness of mutual contacts. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2014, Neuveden, č. 51, s. 275-292. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Surmic numerals. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2014, Neuveden, č. 51, s. 347-359. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Proceedings of the 5th International Conference on Cushitic and Omotic Languages (Paris, April 2008), ed. by Marie-Claude Simeone-Senelle& Martine Vanhove (Köln: Köppe Verlag 2013). Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2014, Neuveden, č. 51, s. 379-388. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. {Greek} Numerals. In Giannakis, Georgios K. Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 2. Leiden: Brill, 2014, s. 539-544. ISBN 90-04-22597-8. info
 • BLAŽEK, Václav. {Greek} Phytonyms (Names of Trees). In Giannakis, Georgios K. Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden: Brill, 2014, s. 97-100. Neudeven. ISBN 90-04-22597-8. info
 • BLAŽEK, Václav. {Greek} Theonyms (Names of Gods). In Giannakis, Georgios K. Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden: Brill, 2014, s. 400-402. ISBN 90-04-22597-8. info
 • BLAŽEK, Václav. {Greek} Zoonyms (Names of mammals). In Giannakis, Georgios K. Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, Vol. 3. Leiden: Brill, 2014, s. 544-545. ISBN 90-04-22597-8. info
 • BLAŽEK, Václav a Harald BICHLMEIER. Elbe - zu den Quellen eines Hydronyms. Acta Linguistica Lithuanica. 2014, Neuveden, č. 71, s. 125-146. ISSN 1648-4444. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European zoonyms in Afroasiatic perspective. Journal of Language Relationship. 2013, roč. 9, Neuveden, s. 37-54. ISSN 1998-6769. info
 • BLAŽEK, Václav. Cushitic Year. In Alessandro Mengozzi; Mauro Tosco. Sounds and Words through the Ages: Afroasiatic Studies from Turin. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2013, s. 65-79. ISBN 978-88-6274-438-6. info
 • BLAŽEK, Václav. O indoevropském slovu "ječmen". Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 15-33. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. On Classification of Middle Iranian Languages (Preliminary Report). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 49-74. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Po stopách raných migrací etnik hovořících uralskými jazyky : (v perspektivě lingvistické paleontologie). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 81-87. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Lucie HOFÍRKOVÁ. Osobní zájmena ve fino-sámských jazycích v uralské perspektivě. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 89-108. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Michal KOVÁŘ. Z historie uralistiky – pionýrské období (9. stol. – 1850). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 273-292. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Leonard G. Gercenberg (Herzenberg) (1934-2012). Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 61, č. 1-2, s. 205-214. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. Xavier Tremblay (1971-2011). In Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 214-222. ISBN 978-80-210-6254-2. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav. A Balto-Slavic key to etymology of Tocharian B twar. Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 2013, roč. 48, č. 1, s. 69-73. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Kujarge wordlist with Chadic (Afroasiatic) cognates. In Henry Tourneux. Topics in Chadic Linguistics VII: Papers from the 6th Biennial International Colloquium onthe Chadic Languages (Villejuif, September 2011). Köln: Köppe, 2013, s. 43-52. ISBN 978-3-89645-527-7. info
 • BLAŽEK, Václav. Gerhos. In V.P. Šulhač. Studyï z onomastyky ta etymologyï 2013. Kyïv: Vydavnyctvo ‘Kyj‘ (Instytut ukraïnśkoj movi), 2013, s. 19-23. ISBN 978-966-8825-79-8. info
 • BLAŽEK, Václav. A Sabellian Case Grammer. In Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR, 2013, s. 258-265. ISSN 0024-4457. info
 • BLAŽEK, Václav. Afroasiatic migrations. In Ness, Immanuel; Bellwood, Peter. The Encyclopedia of Global Human Migration I. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, s. 125-132. ISBN 978-1-4443-3489-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Uralic migrations. In Ness, Immanuel; Bellwood, Peter. The Encyclopedia of Global Human Migration I. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, s. 178-183. ISBN 978-1-4443-3489-0. info
 • BLAŽEK, Václav a Jana VILLNOW KOMÁRKOVÁ. Scytho-Slavica: Slaw. *šir7 und *širok7. Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter De Gruyter, 2013, roč. 118, prosinec 2013, s. 245-258. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Beja lexicostatistics. Lingua Posnaniensis. Polsko: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 2013, roč. 55, č. 1, s. 21-35. ISSN 0079-4740. info
 • BLAŽEK, Václav. Glottochronology, its principles and results. In Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít. Etymology: An Old Discipline in New Context. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, s. 41-65. Studia etymologica Brunensia 16. ISBN 978-80-7422-263-4. info
 • BLAŽEK, Václav. On classification of Kartvelian languages. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2013, Neuveden, č. 50, s. 159-176. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Afroasiatic at a crossroads: forwards or back. Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2013, Neuveden, č. 50, s. 363-375. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European laryngeals in the light of Afroasiatic. In The sound of Indo-European. Phonetics, phonemics, and morphophonemics. Copenhagen: Museum Tusculanum Press & University of Copenhagen, 2012, s. 1-26. ISBN 978-87-635-3838-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Chadic "brother" and "sister". In Löhr, Doris; Awagana, Ari. Topics in Chadic linguistics VI : comparative and descriptive studies (papers from the 5th biennial international colloquium on the Chadic languages, Leipzig, June 2009). Köln: Köppe, 2012, s. 35-50. ISBN 978-3-89645-526-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Atalanta and institution of fosterage in context of mythological traditions. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 3-32. ISSN 1803-7402. info
 • BLAŽEK, Václav. The Slavic deity *Stribog7 in the perspective of Indo-Iranian etymology. In Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena. Theory and empiricism in Slavonic diachronic linguistics. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 335-346. ISBN 978-80-7422-185-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Latvian Usinš ‘bee-god and patron of horses’. Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 2012, roč. 47, č. 1, s. 53-60. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Balkano-románské jazyky : lexikostatistický test. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 61-84. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a John D. BENGTSON. Comments on Ilija Čašule’s “Correlation of the Burushaski pronominal system with Indo-European and phonological and grammatical evidence for a genetic relationship”. Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute For The Study Of Man, 2012, roč. 40, 1-2, s. 156-161. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. Vít Bubeník septuagenarius. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 236-241. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Ondřej ŠEFČÍK. Manfred Mayrhofer. Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute For The Study Of Man, 2012, roč. 40, 1-2, s. 173-201. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav a Ondřej ŠEFČÍK. Manfred Mayrhofer. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 243-265. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Marta BĚŤÁKOVÁ. Encyklopedie baltské mytologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, 287 s. Mytologie a religionistika. ISBN 978-80-7277-505-7. info
 • BLAŽEK, Václav a Irén HEGEDÜS. On the position of Nuristani within Indo-European. In The Sound of Indo-European 2 : papers on Indo-European phonetics, phonemics and morphophonemics. Munich: Lincom, 2012, s. 40-66. Lincom Studies in Indo-European Linguistics ; 41. ISBN 978-3-86288-379-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Was there a Volgaic unity within Finno-Ugric? Finnisch-ugrische Forschungen : Zeitschrift für finnisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2012, roč. 61, Neuveden, s. 29-91. ISSN 0355-1253. info
 • BLAŽEK, Václav a Lucie HOFÍRKOVÁ. Ke klasifikaci ugrofinských jazyků. Linguistica Brunensia. Bno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 85-126. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Lucie HOFÍRKOVÁ. Jmenná deklinace fino-sámských jazyků v urgofinské perspektivě. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 127-146. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav. A little noon-light on Afroasiatic "night". Folia Orientalia. Krakow: Polish Academy of Sciences, 2012, Neuveden, č. 49, s. 77-86. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Hittite wakšur. In Stephanie W. Jamison, H. Craig Melchert; Brent Vine. Proceedings of the 23rd Annual UCLA Indo-European Conference. Bremen: Hempen, 2012, s. 17-28. ISBN 978-3-934106-99-4. info
 • BLAŽEK, Václav a Barbora MACHAJDÍKOVÁ. Ut hirpus satietur hircusque integer seruetur. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 111-115. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Číslovky v sinitických jazycích. Dálný východ. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, roč. 2, č. 2, s. 69-116. ISSN 1805-1049. info
 • BLAŽEK, Václav. On the Internal Classification of Indo-European Languages: A Survey. Studia Indogermanica Lodziensia. Lodz, 2012, Neuveden, č. 7, s. 9-30. ISSN 1506-7254. info
 • BLAŽEK, Václav. Illyrians in Bohemia? Critical remarks on false interpretation oftoponyms. Studia Indogermanica Lodziensia. Lodz, 2012, Neuveden, č. 7, s. 129-145. ISSN 1506-7254. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Klasifikace a přehled turkických jazyků. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 25-59. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav, Lucie HOFÍRKOVÁ a Michal KOVÁŘ. Rané prameny o národech uralské jazykové rodiny. Linguistica Brunensia. 2011, roč. 59, č. 1-2, s. 189-224. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav. Strength of Analogy in the System of Indo-European Numerals. In Development of Language through the Lens of Formal Linguistics, ed. by Petr Karlík. München: Lincom Europa, 2010, s. 1-14. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 43. ISBN 978-3-89586-587-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Dravidian Numerals. Journal of Language Relationship. 2009, Neuveden, č. 1, 11 s. ISSN 1998-6769. info
 • BLAŽEK, Václav. Zoudeta ore. In Jazyk a jeho proměny (Michaela Čornejová & Pavel Kosek). Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 21-26, 5 s. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Jakým jazykem hovořili "Eskymáci" na Novosibiřských ostrovech za časů Jana "Eskymo" Welzla? Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 12 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Denisse ČEVELOVÁ. Gothic loans in Romance languages. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 24 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Zuzana MALÁŠKOVÁ. Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let v císařsko-královských službách. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 21 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav. Werner Vycichl. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 6 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav. Marvin Lionel Bender. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 2 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Kamil Zvelebil. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 13 s. ISSN 1803-7410. info
 • BLAŽEK, Václav. On Messapic Declension. Linguistique Balkanique. 2009, roč. 47, č. 1, 5 s. ISSN 0324-1653. info
 • BLAŽEK, Václav. Kam ta slova zmizela? O chybějících slovanských kontinuantech indoevropských etymonů. In Studia Etymologica Brunensia 6 (ed. Ilona Janyšková, Helena Karlíková). Praha: Lidové noviny, 2009, 20 s. ISBN 978-80-86496-45-0. info
 • BLAŽEK, Václav. All Indo-European "smiths". In Balto-slavjanskie issledovanija XVIII. Moskva: Indrik, 2009, 78 s. ISBN 978-5-9551-0299-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Kartvelian Numerals. In Bygone voices reconstructed. On language origins and their relationships: In honor of Aharon Dolgopolski, ed. by Vitalij V. Shevoroshkin & Harald U. Sverdrup. Copenhagen: Underskoven Publishers ApS, 2009, 11 s. ISBN 978-87-91947-33-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "ten". In Bygone voices reconstructed. On language origins and their relationships: In honor of Aharon Dolgopolski, ed. by Vitalij V. Shevoroshkin & Harald U. Sverdrup. Copenhagen: Underskoven Publishers ApS, 2009, 14 s. ISBN 978-87-91947-33-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Salt in Afro-Asiatic. In Bygone voices reconstructed. On language origins and their relationships: In honor of Aharon Dolgopolski, ed. by Vitalij V. Shevoroshkin & Harald U. Sverdrup. Copenhagen: Underskoven Publishers ApS, 2009, 12 s. ISBN 978-87-91947-33-9. info
 • BLAŽEK, Václav. All Chadic Lakes. In Topics in Chadic Linguistics V. Papers from the 4th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages. Köln: Köppe, 2009, 9 s. ISBN 978-3-89645-525-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Mercurius et proximi. Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, 1-2, s. 29-36, 7 s. ISSN 1803-7402. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavonic languages. In Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. IV (Q-Z), ed. by Kees Versteegh. Leiden-Boston: Brill, 2009, s. 259-267, 8 s. ISBN 978-90-04-14476-7. info
 • BLAŽEK, Václav. Balto-Slavic "smith". Baltistica. 2009, roč. 44, č. 1, 6 s. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav a John D. BENGTSON. Ainu and Austric: Evidence of Genetic Relationship. Journal of Language Relationship. 2009, Neuveden, č. 2, 24 s. ISSN 1998-6769. info
 • BLAŽEK, Václav. Tocharian 'camel'. '". Tocharian and Indo-European Studies. 2009, Neuveden, č. 11, 3 s. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Fenno-sámské jazyky: test vzájemné příbuznosti. In Sámové, literatura a společnost, ed. Vendula Hingarová, Alexandra Hubáčková a Michal Kovář. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009, 33 s. ISBN 978-80-86818-99-3. info
 • BLAŽEK, Václav a Denisse ČEVELOVÁ. On the Gothic Contribution in the Romance Lexicon. In Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages (28 Spt – 1 Oct 2008, Brno). Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 81-97, 8 s. ISBN 978-80-210-4944-4. info
 • BLAŽEK, Václav a Marcela KARLÍKOVA. Frederik Kortlandt: Italo-Celtic origins and prehistoric development of the Irish language (Amsterdam - New York: Rodopi 2007). Journal of Indo-European Studies. 2009, roč. 37, 3-4, s. 536-540. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Rétorománské jazyky: přehled a klasifikace. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A56, č. 1, s. 15-32, 17 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Nástin tocharské historické gramatiky. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, A 56, č. 1, s. 33-58, 25 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Vladimir Orel (1952-2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, A 56, č. 1, s. 185-195, 10 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Taťjana Jakovlevna Jelizarenkova (1929-2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, A 56, č. 1, s. 195-207, 12 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Evgenij Arnoľdovič Chelimskij (Eugen Helimski) (1950-2007). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, A 56, č. 1, s. 208-221, 13 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. August Schleicher (1821-1868). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, A 56, č. 1, s. 221-225, 4 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Egyptian rmč "Man": An attempt at an Afroasiatic Etymology. In Semito-Hamitic Festschrift for A.B. Dolgopolsky and H. Jungraithmayr. Berlin: Reimer, 2008, s. 57-62, 5 s. ISBN 978-3-496-02810-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Current progress in Semitic Etymology (on Semitic Etymological Dictionary, Vol. II, by A. Militarev & L. Kogan, Münster: Ugarit-Verlag 2005). Folia Orientalia. 2008, roč. 42/43, č. 1, s. 339-351, 12 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. A New Study of an Agaw Language (on The Kemantney Language, by Z. Leyew, Köln: Köppe 2003). Folia Orientalia. 2008, roč. 42/43, č. 1, s. 353-367, 14 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Current Progress in Cushitic Linguistics: Ts'amakko (on A Grammar of Ts'amakko, by G. Sava, Köln: Köppe 2005). Folia Orientalia. 2008, roč. 42/43, č. 1, s. 369-388, 19 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Aplikace glottochronologie při klasifikaci balto-slovanských jazyků. Slavia. 2008, roč. 77, č. 1, s. 125-152, 27 s. ISSN 0037-6736. info
 • BLAŽEK, Václav. Bubeník V. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 86-89, 3 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Černý, J. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 102-104, 2 s. Neudeven. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Erhart A. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 150-152, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Knobloch, J. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 321-24, 3 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Krčmová, M. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 361-363, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Petráček, K. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 505-507, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Poucha, P. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 518-520, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Schleicher, A. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 559-60, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Vycichl, W. In Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 2008, s. 704-706, 2 s. ISBN 978-80-7277-369-5. info
 • BLAŽEK, Václav. A lexicostatistical comparison of Omotic languages. In In Hot Pursuit of Language in Prehistory. Essays in the four fields of anthropology, edited by John D. Bengtson. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins, 2008, s. 57-148, 91 s. ISBN 90-272-3252-0. info
 • BLAŽEK, Václav. L-epentetické a problém klasifikace slovanských jazyků. In Člověk-jazyk-text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008, s. 299-306, 7 s. ISBN 978-80-7394-075-1. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Tocharians. Who they were, where they came from and where they lived. Lingua Posnaniensis. 2008, Neuveden, č. 50, s. 47-74, 27 s. ISSN 0079-4740. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexicostatistics applied to the East Chadic languages. Folia Orientalia. 2008, Neuveden, č. 44, s. 97-127, 30 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. On application of glottochronology to Berber languages: East Berber branch. Folia Orientalia. 2008, Neuveden, č. 44, s. 129-151, 22 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav a Jan ZÁHOŘÍK. Bayso: an endangered language of the Ethiopian highlands. In Viva Africa. Proceedings of the 3rd International Conference on African Studies (eds. Machalík, T.; Mildnerová, K.; Záhořík, J.). Plzeň: Adéla, 2008, s. 53-70, 17 s. ISBN 978-80-87094-09-9. info
 • URBANOVÁ, Daniela a Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma. Brno: Host, 2008, 328 s. ISBN 978-80-7294-292-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Numerals in Arctic Languages. Mother Tongue. 2008, Neuveden, č. 13, 11 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Chukcho-Kamchatkan and Uralic: Lexical Evidence of Their Genetic Relationship. Mother Tongue. 2008, Neuveden, č. 13, 26 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Kamil Zvelebil. Mother Tongue: Journal of the Association for the Study of Language in Prehistory. 2008, Neuveden, č. 13, 10 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Gaulish Language. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity / Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis. 2008, Neuveden, č. 13, s. "nestránkováno", 18 s. ISSN 1211-6335. info
 • BLAŽEK, Václav. Indoevropský rok (II). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 54, č. 1, s. 65-83, 18 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Tocharové. Kdo byli, odkud přišli, kde žili. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, č. 1, s. 83-111, 28 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. On lexicostatistic classification of the Frisian dialects. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, č. 1, s. 115-132, 17 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Late Brythonic *uohidh "daughter-in-law". Zeitschrift für celtische Philologie. 2007, roč. 55, č. 1, s. 25-28, 3 s. ISSN 0084-5302. info
 • BLAŽEK, Václav a Petr ZEMÁNEK. Karel Petráček (1926-1987). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, č. 1, s. 317-322, 5 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav a Michal SCHWARZ. Pavel Poucha (1905-1986). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, č. 1, s. 322-325, 3 s. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Etymology. In Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. II (ed. Kees Versteegh). Leiden: Brill, 2007, s. 65-69, 4 s. ISBN 90-04-14474-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Nilo-Saharan Stratum of Ongota. In Advances in Nilo-Saharan Linguistics. Proceedings of the 8th Nilo-saharan linguistics Colloquium, ed. by D.L. Payne & M. reh. Köln: Köppe, 2007, s. 9-18, 9 s. ISBN 978-3-89645-140-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Celtiberian. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 12. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 12, č. 1, s. 5-25, 20 s. ISSN 1211-6335. info
 • BLAŽEK, Václav. Natural Phenomena, Time and Geographical Terminology in Beja Lexicon (Fragment of a Comparative and Etymological Dictionary of Beja). In Babel und Bibel 3 (Annual of Ancient Near Eastern, Old Testament, and Semitic Studies, ed. L. Kogan, et al.). Winona Lake (Indiana): Eisenbrauns, 2007, s. 383-428, 45 s. ISBN 978-1-57506-134-4. info
 • BLAŽEK, Václav. Theonymica Helleno-Semitica I: Charon. DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona. 2007, roč. 7, č. 1, s. 155-159, 4 s. ISSN 1732-7636. info
 • BLAŽEK, Václav. Theonymica Helleno-Semitica II: Pallas Atháná / Atháná Potnia "Virgin" or "Lady"? DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona. 2007, roč. 7, č. 1, s. 161-176, 15 s. ISSN 1732-7636. info
 • BLAŽEK, Václav. Semitic Prepositions and their Afroasiatic Cognates. In From Beyond the Mediterranean. Akten des 7. internationalen Semitohamitistenkongress (Berlin 2004), ed. by Rainer Voigt. Aachen: Shaker Verlag, 2007, s. 23-42, 19 s. ISBN 3-8322-6340-3. info
 • BLAŽEK, Václav. From August Schleicher to Sergei Starostin. On the development of the tree-diagram models of the Indo-European languages. Journal of Indo-European Studies. 2007, roč. 35, č. 1, s. 82-109, 27 s. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. Chukcho-Kamchatkan and Uralic lexical evidence of their genetic relationship. In Aspekty komparatistiki 2. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2007, s. 197-212, 15 s. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages (II). Baltistica. 2007, roč. 42, č. 3, s. 323-346, 23 s. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Beja historical phonology: Consonantism. In Omotic and Cushitic Language Studies. Papers from the Fourth Cushitic Omotic Conference (Leiden, April 2003). Köln: Köppe, 2007, s. 125-156, 31 s. ISBN 978-3-89645-482-9. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages. Baltistica. 2007, roč. 42, č. 2, s. 185-210, 25 s. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. On application of Glottochronology for Saharan Languages. In Viva Africa 2007. Proceedings of the IInd International Conference on African Studies (April 2007). Plzeň: Dryáda, 2007, s. 19-38, 19 s. ISBN 978-80-87025-17-8. info
 • BLAŽEK, Václav a Šárka KRPCOVÁ. On the Application of Glottochronology to Kartvelian languages. Mother Tongue. 2007, roč. 12, č. 1, s. 125-133, 8 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Dravidian Numerals. Mother Tongue. 2007, roč. 12, č. 1, s. 203-215, 12 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Natural Phenomena, Time and Geographical Terminology in Beja Lexicon (Fragment of a Comparative and Etymological Dictionary of Beja). In Memoriae Igor M. Diakonoff. Winona Lake (Indiana): Eisenbrauns (Babel und Bibel 2). Winona Lake: Winona Lake, 2006, s. 365-407. ISBN 1-57506-123-6. info
 • BLAŽEK, Václav. Tocharian A kuli, B klyiye "woman". Historische Sprachforschung. Non: Non, 2006, roč. 118, č. 1, s. 92-100. ISSN 0935-3518. info
 • BLAŽEK, Václav. Celtic "smith" and his colleagues. In Evidence and Counter-evidence: Festschrift for F. Kortlandt, Vol. I (= Studies in Slavic and General Linguistics 32). Amsterdam - New York: Rodopi, 2006, s. 35-53. ISSN 0169-0124. info
 • BLAŽEK, Václav. Baltijskie gorizonty v vostočnočešskoj gidronimii? In Balto-slavjanskije issledovanija. Non: Non, 2006, s. 76-92. ISBN 5-85759-383-2. info
 • BLAŽEK, Václav. Celto-Slavic Parallels in Mythology and Sacral Lexicon. In Parallels between Celtic and Slavic. Proceedings of the First International Colloquium of Societas Celto-Slavica held at the University of Ulster. Coleraine: Coleraine: Graham & Heslip, 2006, s. 75-85. ISBN 0-337-08836-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Jsou cesty Indoevropanů nevyzpytatelné? In Teorie a empirie: Bichla pro Krčmovó. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 191-217, 26 s. ISBN 80-210-3955-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Nehellénské jazyky starého Balkánu. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense: Sborník z konference Staré indoevropské jazyky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 24-42. ISBN 80-210-3969-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Indoevropský rok (I). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, A 54, č. 1, s. 43-70. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. On application of glottochronology for Celtic languages. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, A 54, č. 1, s. 71-100. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Po indoevropských stezkách. In Cesty a stezky do časů Velké Moravy. Sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Brno. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 2006, s. 77-91. ISBN 80-86399-26-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Předslovanská hydronyma českých zemí. In Cesty a stezky do časů Velké Moravy. Sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 2006, s. 71-75. ISBN 80-86399-26-5. info
 • BLAŽEK, Václav. Jazyky Afriky v přehledu genetické klasifikace. In Viva Africa. Sborník příspěvků z konference věnované Africe. Ústí nad Labem: Dryada, 2006, s. 63-79. ISBN 80-87025-00-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Lusitanian language. In Studia minora facultatis philosophicae Brunensis / Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, N 11. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 5-18. ISBN 80-210-4140-4. info
 • BLAŽEK, Václav a John, D. BENGTSON. Sergei Anatolyevich Starostin (1953-2005). Journal of Indo-European Studies. Non: Non, 2006, roč. 33, č. 1, s. 307-314. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. Johann Knobloch. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 54. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 223-230. ISBN 80-210-4014-9. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. On application of glottochronology for Celtic languages. In Celto-Slavica: Second International Colloquium of Societas Celto-Slavica. Moskva: Institut Jazykoznanija / Moskovskij Gosudarstvennyj Univerzitet, 2006, s. 11-36. ISBN 5-317-01715-7. info
 • BLAŽEK, Václav. Was there an Australian Substratum in Dravidian? Mother Tongue. 2006, roč. 11, č. 1, s. 275-294, 19 s. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Traces of a common case system in Afroasiatic. In Loquentes linguis. Linguistic and Oriental Studies in Honour of Fabrizio A. Pennacchietti (eds. P.G. Borbone, A. Mengozzi, M. Tosco). Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, s. 91-101, 10 s. ISBN 3-447-05484-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Albanian (h)yll 'star'. Linguistique Balkanique. 2006, roč. 45, č. 3, s. 347-352, 5 s. ISSN 0324-1653. info
 • BLAŽEK, Václav. Studies in Greek etymology. Studia Indogermanica Lodziensia. 2005, roč. 5, č. 1, s. 121-140. ISSN 1506-7254. info
 • BLAŽEK, Václav. Balto-Fennic mythological names of Baltic origin. Baltistica. 2005, roč. 39, č. 2, s. 189-194. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Hic erant leones. Indo-European "lion" et alii. Journal of Indo-European Studies. 2005, roč. 33, 1-2, s. 63-101. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. Cushitic and Omotic strata in Ongota, a moribund language of uncertain affiliation from Southeast Ethiopia. Archiv orientální. 2005, roč. 73, č. 1, s. 43-68. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Paleo-Balkanian Languages I: Hellenic Languages. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity N 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 15-33. ISBN 80-210-3784-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Astronomická terminologie v indoevropských jazycích. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 53. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 31-49. ISBN 80-210-3705-9. info
 • BLAŽEK, Václav a Petra NOVOTNÁ. Glottochronologie a její aplikace pro slovanské jazyky. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 53. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 51-81. ISBN 80-210-3705-9. info
 • BLAŽEK, Václav a Marcela VONDROVÁ. Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí. Roznik Slawistyczny. 2005, roč. 55, č. 1, s. 167-171. ISSN 0080-3588. info
 • BLAŽEK, Václav a Jindřich ČELADÍN. Bibliografie české baltistiky. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 207-217. ISBN 80-210-3705-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Baltský horizont ve východočeské hydronymii? In Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, s. 291-303. ISBN 80-210-3568-4. info
 • BLAŽEK, Václav. Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny. In Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005, s. 946-973. ISBN 80-7277-236-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European and Afroasiatic prepostions and related words: common heritage or a result of convergence? In Nostratic Centennial Conference: the Pécs Papers. Pécs: Lingua Franca Group, 2005, s. 1-25, 26 s. ISBN 963-642-010-6. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Anatolica. Hieroglyphic Luwian Contribution to the Indo-European Lexicon. Balkansko ezikoznanie. 2005, roč. 43, č. 1, s. 3-11. ISSN 0324-1653. info
 • BLAŽEK, Václav. Slovanská ornithonyma ve světle vnějšího srovnání. Roznik Slawistyczny. 2005, roč. 55, č. 1, s. 51-72. ISSN 0080-3588. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-Iranian elements in Fenno-Ugric mythological lexicon. Indogermanische Forschungen. 2005, roč. 110, č. 1, s. 160-183. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica anatolica II. Balkansko ezikoznanie / Linguistique balkanique. 2005, roč. 44, č. 3, s. 207-213, 6 s. ISSN 0324-1653. info
 • BLAŽEK, Václav. Current progress in South Cushitic Comparative Historical Linguistics. Folia Orientalia. 2005, roč. 42, č. 1, s. 177-224, 47 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. New Egyptian etymologies. Folia Orientalia. 2005, roč. 52, č. 1, s. 225-235, 10 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav. Current progress in Altaic etymology. Folia Orientalia. 2005, roč. 52, č. 1, s. 237-254, 17 s. ISSN 0015-5675. info
 • BLAŽEK, Václav a David PIROCHTA. Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 52. Brno: FF MU, 2004, s. 13-35. ISBN 80-210-3419-X. info
 • BLAŽEK, Václav. A Little Light upon "Night". In Per Aspera ad Asteriscos. Studia Indogermanica in Honorem Jens E. Rasmussen. Innsbruck: IBS 112, 2004, s. 63-68. ISBN 3-85124-694-2. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "apple(s)". In Die Indogermanistik und ihre Anrainer. Innsbruck: IBS 114, 2004, s. 11-30. ISBN 3-85124-696-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward the Berber kinship terminology in the Afroasiatic context. In Articles de linguistique berbere: Mémorial Werner Vycichl. Paris - Budapest - Torino: L'Harmattan, 2004, s. 103-135. ISBN 2-7475-2706-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Some basic Berber Verbs in Afroasiatic Context. In Nouvelles étuds berberes: Le verbe et autres articles. Köln: Köppe, 2004, s. 15-28. ISBN 978-3-89645-387-7. info
 • BLAŽEK, Václav a David PIROCHTA. Severozápadní germánština a její místo v klasifikaci germánských jazyků. Lexikostatistická analýza apelativní slovní zásoby nejstarších runových nápisů. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 52. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 13-35. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Is Fenno-Lappic *śeppä "smith" of (Indo)Iranian origin? Philologia Fenno-Ugrica. 2004, roč. 9, č. 1, s. 1-10. ISSN 0943-9471. info
 • BLAŽEK, Václav, Jindřich ČELADÍN a Marta BĚŤÁKOVÁ. Old Prussian fish-names. Baltistica. 2004, roč. 39, č. 1, s. 107-125. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Elamo-Arica. Journal of Indo-European Studies. USA: není, 2003, roč. 30, 3-4, s. 215-241. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. Fauna in Beja lexicon. A fragment of a comparative-etymological dictionary of Beja. In Studia Semitica: Fs. for Alexander Militarev. Orientalia: Trudy Instituta vostočnych kuľtur III. Moskva: Russian State University for Humanities, 2003, s. 230-294. ISBN 5-7281-0690-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Beja kinship and social terminology. In Das alte Ägypten und seine Nachbarn. Festschrift zum 65. Geburtstag von Helmut Satzinger. Rakousko: Krems: Österreichisches Literaturforum, 2003, s. 307-340. ISBN 3-900860-21-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Beja language. In Encyclopaedia Aethiopica. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003, s. 519-521. ISBN 3-447-04746-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic *ezero vs. *ozero. In Studia etymologica Brunensia 2: Sborník příspěvků z konference "etymologické symposion". Praha: Lidové noviny, 2003, s. 243-257. ISBN 80-7106-654-0. info
 • BLAŽEK, Václav. A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak". Baltistica. Litva: neuvedeno, 2003, roč. 37, č. 1, s. 23-24. ISSN 0132-6503. info
 • BLAŽEK, Václav. Baltic Horizon in Eastern Bohemian hydronymy? In Vakaru baltu kalbos ir kulturos reliktai IV. Klaipeda: Tiltai 14, 2003, s. 14-20. ISSN 1648-3979. info
 • BLAŽEK, Václav. The prefix *sm-/*som- in the Indo-European tree- & plant-names. In Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 5-11. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Proč jazykověda? Revue Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 3, č. 1, s. 11-15. ISSN 1212-8139. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward the Fenno-Ugric cultural lexicon of Indo-Iranian origin. Indogermanische Forschungen. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2003, roč. 108, č. 1, s. 92-99. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Nostratica Addenda. Mother Tongue. USA: neuvedeno, 2003, roč. 8, č. 1, s. 11-22. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav, Václav KLAIN a Marcela VONDROVÁ. Existují illyrské stopy v toponymii Čech? In SPFFBU A. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 47-60. ISBN 80-210-2819-X. info
 • BLAŽEK, Václav a Václav KLAIN. Etnonymum Čech v kontextu slovanských a indoevropských etnonym. In Čeština univerzália a specifika. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 37-50. 4. ISBN 80-7106-611-7. info
 • BLAŽEK, Václav. Abeceda. In Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 19-21. ISBN 80-7106-484-X. info
 • BLAŽEK, Václav. Glottogonie. In Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny, 2002, s. 154-155. ISBN 80-7106-484-X. info
 • BLAŽEK, Václav. Elam: a Bridge between the Ancient Near East and Dravidian India? Mother Tongue. USA: Association for the Study of Language, 2002, roč. 7, č. 1, s. 123-146. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Some New Dravidian - Afroasiatic Parallels. Mother Tongue. USA: neznámý, 2002, roč. 7, č. 1, s. 171-199. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. The "beech" -argument - State-of-the-Art. Historische Sprachforschung. Německo: neznámý, 2002, roč. 115, č. 1, s. 190-217. ISSN 0935-3518. info
 • BLAŽEK, Václav a Marcela VONDROVÁ. Slovanské archaismy a dialektismy v toponymii Čech. Čeština univerzália a specifika 3. MU, 2001, roč. 3, č. 1, s. 311-342. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European Kinship Terms in *-Hter. In Grammaticus. MU: MU, 2001, s. 24-33. ISBN 80-210-2649-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European Prepositions and Related Words. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university. MU: MU, 2001, s. 15-32. ISBN 80-210-2600-6. info
 • BLAŽEK, Václav. Tocharian A muk- 'yoke' and A maku, B mekwa pl. '(finger)nails' - why m-? Historische Sprachforschung. SRN, 2001, roč. 114, č. 1, s. 191-195. ISSN 0935-3518. info
 • BLAŽEK, Václav. The Ever-green 'Beech' -argument in Nostratic Perspective. Mother Tongue. USA: neznámo, 2001, roč. 6, č. 1, s. 83-94. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Rendille Lexicon-state of the art. Afrikanistische Arbeitspapiere. Německo: neznámo, 2001, roč. 65, č. 1, s. 255-266. ISSN 0178-725X. info
 • BLAŽEK, Václav. Etymologizing the Semitic cardinal numerals of the first decad. In New Data and Methods in Afroasiatic Linguistics. Wiesbaden:Harrassowitz: ed. Andrzej Zaborski, 2001, s. 13-37. ISBN 3-447-0447-0442. info
 • BLAŽEK, Václav. Celtic-Anatolian isoglosses. Zeitschrift für celtische Philologie. Bonn: Niemeyer, 2001, roč. 52, č. 1, s. 125-128. ISSN 0084-5302. info
 • BLAŽEK, Václav. Balor-"the blind-eyed"? Zeitschrift für celtische Philologie. Bonn: Niemeyer, 2001, roč. 52, č. 1, s. 129-133. ISSN 0084-5302. info
 • BLAŽEK, Václav. Tocharian AB kät- "to scatter", its derivatives and relatives. Indogermanische Forschungen. Berlin-NY: Walter de Gruyter, 2001, roč. 106, č. 1, s. 81-84. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Old Prussian arboreal terminology. Linguistica Baltica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, roč. 9, č. 1, s. 7-39. ISSN 1230-3984. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic *g7rd7. Linguistica Baltica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, roč. 9, č. 1, s. 41-45. ISSN 1230-3984. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Anatolica (1-5). Orpheus. Sofia: Sofia University Press, 2001, roč. 10, č. 1, s. 55-60. info
 • BLAŽEK, Václav. "Elephant" in Indo-European Languages. In Proceedings of the Twelfth Annual UCLA Indo-European Conference. Washington, DC: Institute for the Study of Man, 2001, s. 147-167. ISBN 0-941694-79-8. info
 • BLAŽEK, Václav. On the Baltic Theonyms: Baltic-Italic Correspondences in Divine-Names. Journal of Indo-European Studies. Washington, DC: Institute of the Study of Man, 2001, roč. 29, č. 1, s. 351-365. ISSN 0092-2323. info
 • BLAŽEK, Václav. The new Dravidian-Afroasiatic lexical parallels. In Problemy izučenija daľnego rodstva jazykov na rubeže treťjego tysjačiletija. Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj universitet, 2000, s. 180-193. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward the Cardinal Points in Tocharian. Tocharian and Indo-European Studies. Dánsko: neznám, 2000, roč. 9, č. 1, s. 29-31. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Keltové - Germáni - Slované. Lingvistické svědectví o kontinuitě a diskontinuitě osídlení střední Evropy. In Čeština-univerzália a specifika. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 9-30. II. ISBN 80-210-2262-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "six". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 5-18. A 48. ISBN 80-210-2350-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexical Parallels Between Ainu and Austric, and Their Implications. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 2000, roč. 68, č. 1, s. 237-258. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "five". Indogermanische Forschungen. Berlin-NY: Walter de Gruyter, 2000, roč. 105, č. 1, s. 102-120. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Baltic *[] lakija- m. / *[]lakija f. "bear". Linguistica Baltica. Kraków: Wydawnictwo Uniwersyteta Jagiellońskiego, 2000, roč. 8, č. 1, s. 49-56. ISSN 1230-3984. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward the discussion of the Berber-Nubian lexical parallels. In Études berberes et chamito-sémitiques. Mélanges offerts ŕ Karl-G. Prasse. Paris-Louvain: Peeters, 2000, s. 31-42. ISBN 90-429-0826-2. info
 • BLAŽEK, Václav. Comments on Hayes "The Austric Denti-alveolar Sibilants". Mother Tongue. Association for the Study of Language, 2000, roč. 5, č. 1, s. 15-17. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Some remarks on "A Comparison of Basque and (North) Caucasian Basic Vocabulary" by John D. Bengtson. Mother Tongue. Association for the Study of Language, 2000, roč. 5, č. 1, s. 59-61. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. or6l7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 595. 10. ISBN 80-200-0719-9. info
 • BLAŽEK, Václav. os6l7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 603. 10. ISBN 80-200-0719-9. info
 • BLAŽEK, Václav. paoNčina. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 2000, s. 625. 10. ISBN 80-200-0719-9. info
 • BLAŽEK, Václav. New Solutions in Slavic Etymology. In Studia Etymologica Brunensia 1, ed. Ilona Janyšková & Helena Karlíková. Praha: Euroslavica, 2000, 7 s. ISBN 80-85494-58-2. info
 • BLAŽEK, Václav. Numerals. Comparative-Etymological analyses of numeral systems and their implications. 1. vyd. Brno: MU, 1999, 339 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta, č.322. ISBN 80-210-2070-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Elam: a bridge between Ancient Near East and Dravidian India ? In Archaeology and Language IV. Language Change and Cultural Transformation. London - New York: Routledge, 1999, s. 48-78. ISBN 0-415-11786-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Patterns of Creating Numerals. In From Neanderthal to Easter Island (Fs. W. Wilfried Schuhmacher). Melbourne: Association for the History of Language, Studies in the Science and History of Language 2, 1999, s. 11-25. ISBN 0-9577251-0-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Egyptian numerals. In Afroasiatica Tergestiana. Papers from the 9th Italian Meeting of Afro-Asiatic (Hamito-Semitic) Linguistics. Trieste: Unipress, 1999, s. 229-264. ISBN 88-8098-107-2. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "one" and "first". In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, A 47. Brno: MU, 1999, s. 7-27. A 47. ISBN 80-210-2098-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "hundred". History of Language. Melbourne: Association for the History of Language, 1999, roč. 5.2, č. 2, s. 71-82. ISSN 1441-5542. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-Eupopean "thousand". Studia Etymologica Cracoviensia. 1999, roč. 4, č. 1, s. 27-39. ISSN 1427-8219. info
 • BLAŽEK, Václav. Tocharian - Anatolian isoglosses II (5-6). Tocharian and Indo-European Studies. Copenhagen: C.A. Reitzel, 1999, roč. 8, č. 1, s. 75-78. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Alimenta Tocharica (1-3). Tocharian and Indo-European Studies. Dánsko, 1999, roč. 8, č. 1, s. 79-84. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. The Tocharian and Celtic "span". Tocharian and Indo-European Studies. Copenhagen: C.A. Reitzel, 1999, roč. 8, č. 1, s. 85-86. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward the Indo-European Etymology of the Finnish Hydronym Aura(-Joki). Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter de Gruyter, 1999, roč. 104, č. 1, s. 88-94. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Greek phoinix. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, N 3-4. Brno: MU, 1999, s. 23-27. ISBN 1211-6335. info
 • BLAŽEK, Václav. Greek elephas. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, N 3. Brno: MU, 1999, s. 11-22. ISBN 1211-6335. info
 • BLAŽEK, Václav. Elam: a Bridge between the Ancient Near East and Dravidian India? In Archaeology and Languague IV. Language Change and Cultural Transformation. London&New York: Routledge, 1999, s. 48-78. IV. ISBN 0-415-11786-0. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "nine". Historische Sprachforschung. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht, 1999, roč. 112, č. 2, s. 188-390. ISSN 0935-3518. info
 • BLAŽEK, Václav. Is Indo-European *Hekwos "horse" really of Indo-European origin? In Studia Indogermanica Lodziensia. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 21-32. II. ISBN 83-7171-324-X. info
 • BLAŽEK, Václav. Numerals comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications : Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages. 1998, v, 292. info
 • BLAŽEK, Václav. Old Prussian bird names. In Colloquium Pruthenicum secundum. Kraków-Warszawa: Universitas, 1998, s. 7-23. ISBN 83-7052-824-4. info
 • BLAŽEK, Václav. Baltic and Slavic "fox". Linguistica Baltica. Kraków: TAiWPN Universitas, 1998, roč. 7, č. 1, s. 25-31. ISSN 1230-3984. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-european "eight". Historische Sprachforschung. SRN: neznám, 1998, roč. 111, č. 1, s. 209-224. ISSN 0935-3518. info
 • BLAŽEK, Václav. Uralic Numbers. Dhumbadji! Journal of the History of Language. Austrálie: neznámý, 1998, roč. 4, č. 1, s. 3-16. ISSN 1328-9438. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "three". Lingua Posnaniensis. Polsko: neznámý, 1998, roč. 40, č. 1, s. 33-45. ISSN 0079-4740. info
 • BLAŽEK, Václav. Berber Numerals. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 1998, roč. 66, č. 1, s. 149-168. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Nubian Numerals in the Nilo-Saharan Context. Archív orientální. Praha: Orientální ústav AV ČR, 1998, roč. 66, č. 1, s. 331-344. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "two". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 5-25. A 46. ISBN 80-210-1796-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Místo romštiny mezi jazyky Asie a Evropy. In Forum Bohemicum VIII: Multikulturnost a škola. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 9-10. 8. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "four". Indogermanische Forschungen. Berlin: Walter de Gruyter, 1998, roč. 103, č. 1, s. 112-134. ISSN 0019-7262. info
 • BLAŽEK, Václav. Kartvelische Zahlwörter. Georgica. Göttingen: Vanden Hoeck & Ruprecht, 1998, roč. 21, č. 1, s. 95-103. info
 • BLAŽEK, Václav. l7b7n7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 446. sv. 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. l6v7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 450. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. mal7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 452-453. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. měd6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 464-465. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. měsęc6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 468-469. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. mąž6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 498-500. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. mravii. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 500-501. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. měra. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 468. Academia, svazek 8. ISBN 80-200-0697-4. info
 • BLAŽEK, Václav. mucha. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 506. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9. info
 • BLAŽEK, Václav. myš6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 509. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9. info
 • BLAŽEK, Václav. netopyr'6. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 540. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9. info
 • BLAŽEK, Václav. nos7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1998, s. 550-551. Academia, svazek 9. ISBN 80-200-0767-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Is it possible to restore Tocharian A ku///"nave, hub"? Tocharian and Indo-European studies. Copenhagen: C.A. Reitzel, 1997, roč. 7, č. 1, s. 234-235. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Basic Tocharian word for "monkey" - inherited or borrowed. Tocharian and Indo-European studies. Copenhagen: C.A. Reitzel, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 236-237. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Basic Word Lists of Ancient Language of the Near East. Dhumbadji! Austrálie: Association for the History of Language, 1997, roč. 3, č. 1, s. 7-14. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European. In Indo-European, Nostratic, and Beyond:. Washington D.C.: neuvedeno, 1997, s. 9-29. Journal of Indo-European Studies Monograph Series. ISBN 0-941694-59-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Altaic Numerals. Studia etymologica Cracoviensia. Krakow: Księgarnia Akademicka, 1997, roč. 2, č. 1, s. 33-75. ISSN 1427-8219. info
 • BLAŽEK, Václav. IE *leubh-. SPFFBU. Brno: MU, 1997, A45, č. 1, s. 19-25. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Greek leírion. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1996-1997, N1, s. 21-25. ISSN 1211-6335. info
 • BLAŽEK, Václav a Pavla VALČÁKOVÁ. Psl. *kols7. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 45, č. 1, s. 27-40. ISSN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Cushitic Lexicostatistics: The second attempt. In Afroasiatica Italiana. Studi Africanistici, Seria Etiopica. Napoli: Instituto Universitario Orientale, 1997, s. 171-188. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Praslav. *k7p7 "vulva"   tox. *kwip- "styd" - specifičeskaja slavjansko-toxarskaja izoglossa? In Balto-slavjanskie issledovanija. Moskva: není uvedeno, 1997, s. 226-229. Balto-slavjanskie issledovanija 1997. ISBN 5-85759-095-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lastovica. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 404. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lěs7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 414-415. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lěto. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 415-416. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lilija. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 425. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lis7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 427. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. ljub7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 430-431. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. ljudije. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 432. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. lopata. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1997, s. 437. Academia, svazek 7. ISBN 80-200-0530-7. info
 • BLAŽEK, Václav. The semitic divine name *attar-(at-) and its possible Afroasiatic cognates. In Studies in Near Eastern Languagues and Literatures. Memorial Volume of Karel Petráček. Prague: Oriental Institute, 1996, s. 133-141. ISBN 80-85425-23-8. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European "lamb". In Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita, 1996, s. 9-13. A44. ISBN 80-210-1408-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Some Slavic-Iranian Parallels (1-3). Lingua Posnaniensis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarysztwa, 1996, roč. 38, č. 1, s. 111-114. ISSN 0079-4740. info
 • BLAŽEK, Václav. The microsystems of personal pronouns in Chadic, compared with Afroasiatic. In:D. Ibriszymow, R.Leager,eds.: Chadica et Hamito-Semitica. In Chadica et Hamito-Semitica. Koln: Koppe, 1995. ISBN 3-9276-2087-4. info
 • BLAŽEK, Václav. Indo-European Personal Pronouns (1st & 2nd persons). Dhumbadji! Journal of the History of Language. není uvedeno: Association for the History of Language, 1995, roč. 2, č. 3, s. 1-16. ISSN 1328-9438. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Dene-Caucasica. Central Asiatic Journal. Wiesbaden: Harrassowitz, 1995, roč. 39, č. 1, s. 161-164. ISSN 0008-9182. info
 • BLAŽEK, Václav. Yenisseian Etymology of the North Kazaxstan Toponym Selety? Central Asiatic Journal. Wiesbaden: Harrasowitz, 1995, roč. 39, č. 1, s. 9-10. ISSN 0008-9182. info
 • BLAŽEK, Václav. Towards the position of Basque: A reply to Trask's critique of the Dene-Caucasian Hypothesis. Mother Tongue. Journal of the Association for the Study of Language in Prehistory. není uvedeno: Association for the Study of Language, 1995, roč. 1, č. 1, s. 104-110. ISSN 1087-0326. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic-Tocharian Isoglosses. Linguistica Baltica. není uvedeno: Wydawnictwo Uniwersyteta Jagielońskiego, 1995, roč. 4, č. 1, s. 233-238. ISSN 1230-3984. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic jedin7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 276-277. 5. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Stsl. jędr7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 289-290. 5. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. jug7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 295-296. 5. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. kaditi. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 297. 5. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. kal7. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1995, s. 300. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Elephant, hippopotamus and others: on some ecological aspects of the Afroasiatic homeland. Asian and African Studies. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1994, roč. 3, č. 1, s. 196-212. ISSN 49194. info
 • BLAŽEK, Václav. Toward Determining the Position of Mokilko within Chadic (A Lexicostatistic Analysis). In Perspectives de recherches africanistes: linguistique, histoire, philosophie e littérature. X Journées des Africanistes. Köln: Köppe, 1994, s. 69-72. ISBN 3-927620-82-3. info
 • BLAŽEK, Václav. Po stopách indoevropské pravlasti. Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1993, roč. 54, č. 1, s. 31-40. ISSN 0037-7031. info
 • BLAŽEK, Václav. The diffusion of agricultural terms from Mesopotamia. Archív orientální. Praha: Academia, 1992, roč. 60, č. 1, s. 16-37. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Indoevropské osobní zájmeno. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1992, roč. 29, 3-4, s. 96-105. ISSN 1212-5326. info
 • BLAŽEK, Václav. Some Nostratic Etymologies (Second Part). In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 245-265. ISBN 3-8196-0032-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Kartvelian materials in Nostratic lexicon. New etymologies I. In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 112-128. ISBN 3-8196-0032-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Kartvelian materials in Nostratic lexicon. New etymologies II. In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 129-148. ISBN 3-8196-0032-9. info
 • BLAŽEK, Václav. The new Dravidian-Afroasiatic parallels. In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 150-165. ISBN 3-8196-0032-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Australian elements in Dravidian lexicon? In Nostratic, Sino-Caucasian, Austric and Amerind. Bochum: Brockmayer, 1992, s. 421-431. ISBN 3-8196-0032-9. info
 • BLAŽEK, Václav. Who are you, Homo sapiens sapiens? Human affairs. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1992, roč. 2, č. 2, s. 138-148. ISSN 49194. info
 • BLAŽEK, Václav. Basque and North Caucasian or Afroasiatic? In Komparative Afrikanistik (Gedankschrift für H.G. Mukarovsky). Wien: Afro-Pub, 1992, s. 21-30. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Kartvelian Material in Nostratic Lexicon. Archív orientální. Praha: Academia, 1991, roč. 59, č. 1, s. 360-369. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic-Tocharian Isoglosses I. Sl. *k7p7: Toch. *kwip- "shame". Tocharian and Indo-European Studies. Reykjavík: Skákprent, 1991, roč. 5, č. 1, s. 123-128. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. Slavic-Tocharian Isoglosses II. Sl. *č6ln7: Toch. *kolmo- "ship". Tocharian and Indo-European Studies. Reykjavík: Skáprent, 1991, roč. 5, č. 1, s. 129-133. ISSN 1012-9286. info
 • BLAŽEK, Václav. A comparative approach to Afroasian numerals. In Proceeding of the Fifth International Hamito-Semitic Congress. Vienna: Afro-Pub, 1991, s. 29-44. ISBN 3-85043-056-1. info
 • BLAŽEK, Václav. Honey in Cushitic and Omotic Languagues. Afrikanistische Arbeitspapiere. Köln: Institut für Afrikanistik, 1991, roč. 26, č. 1, s. 37-66. ISSN 0178-725X. info
 • BLAŽEK, Václav. K typologii označení "člověka" v indoevrpoských jazycích (v nostratickém kontextu). Slavia. Praha: Československá akademie věd, 1990, roč. 59, č. 1, s. 262-270. ISSN 0037-6736. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Nostratica: Addenda et Corrigenda II. Archív orientální. Praha: Orientální ústav ČSAV, 1990, roč. 58, č. 1, s. 205-218. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. New Fenno-Ugric - Indo-Iranian lexical parallels. In Uralo-Indogermanica II. Materials of the 3rd Balto-Slavic Conference: Balto-Slavic languagues and problems of Uralo - Indo-European connections. Moskva: Institut slavjanovedenija i balkanistiki, 1990, s. 40-43. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Paralení procesy ve vývoji indoevropského a afroasijského kořene. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1989, roč. 28, 1-2, s. 28-33. ISSN 1212-5326. info
 • BLAŽEK, Václav. A new contribution to comparative-historical Afroasian linguistics. Asian and African Studies. Bratislava: Istitut orientálních a afrických študií, 1989, roč. 24, č. 1, s. 203-222. info
 • BLAŽEK, Václav. Lexica Nostratic: Addenda et Corrigenda I. Archív orientální. Praha: Academia, 1989, roč. 57, č. 1, s. 201-211. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Materials for global etymologies. In Reconstructing Languagues and Cultures. Bochum: Brockmayer, 1989, s. 37-40. ISBN není uvedeno. info
 • BLAŽEK, Václav. Problémy a perspektivy nostratické hypotézy (fonologie). Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 1988, roč. 49, č. 1, s. 39-52. ISSN 0037-7031. info
 • BLAŽEK, Václav. Some notes about new Korean etymologies of G.J. Ramstedt. Archív orientální. Praha: Academia, 1987, roč. 55, č. 1, s. 156-161. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Euroasie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986, s. 27-32. A 34. ISBN 0231-7567. info
 • BLAŽEK, Václav. Genetická klasifikace jazyků světa ve světle rekonstruovaných prajazyků neolitických až paleolitických jazykových jednot. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1986, roč. 23, č. 1, s. 41-45. info
 • BLAŽEK, Václav. K otázkám nejstarších migrací na asijském kontinentě. Zprávy Československé orientalistické společnosti při ČSAV. Praha: ČSAV, 1985, roč. 26, č. 1, s. 157-180. info
 • BLAŽEK, Václav. Finský příspěvek k nostratické hypotéze. Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 1984, roč. 45, č. 1, s. 166-169. ISSN 0037-7031. info
 • BLAŽEK, Václav. The Sino-Tibetian etymology of the Tocharian A mkow-, B moko "monkey"? Archív orientální. Praha: Academia, 1984, roč. 52, č. 1, s. 390-392. ISSN 0044-8699. info
 • BLAŽEK, Václav. Gr. píthe:kos. Linguistica. Ljubljan: Filozofska fakulteta univerze E.Kardelja, 1984, roč. 24, č. 1, s. 443-447. info
 • BLAŽEK, Václav. Současný stav nostratické hypotézy (Fonologie a gramatika). Slovo a slovesnost. Praha: ČSAV, 1983, roč. 44, č. 1, s. 235-247. ISSN 0037-7031. info
 • BLAŽEK, Václav. Some Nostratic Etymologies. Linguistica. Ljubljan: Filolozofska Fakulteta, 1982, roč. 22, č. 1, s. 239-248. info

8. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info