prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

vedoucí úseku – Úsek výzkumu


kancelář: C329
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5940
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 4. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Web-Based Services For Technology-Enhanced Learning
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (FI MU)
prof. Erich Schikuta (Universität Wien)
Dr George Feuerlicht (University of Technology, Sydney)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (VŠE)
Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (IBM ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info