prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

profesor – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: C219
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5940
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta informatiky
  CERIT
  Botanická 68a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor, vědecký ředitel CERIT, vedoucí laboratoře Lasaris
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: prof. v oboru Aplikovaná informatika, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • 2008: doc. v oboru Informatika, habilitační práce "Web-Based Services For Technology-Enhanced Learning"
 • 1998: Dr. v oboru Obecné otázky matematiky a informatiky, disertační práce "Analýza a návrh metadatového modelu pro environmentální data", FI MU Brno
 • 1995: Mgr. v učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů Matematika-informatika, diplomová práce "Metodika objektově orientovaného programování", FI MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2022 - dosud: FI MU Brno, CERIT, profesor
 • 2008 - 2022: FI MU Brno, KPSK, docent
 • 2007 - dosud: University of Vienna, Faculty of Computer Science, externí učitel
 • 2004 - dosud: FI MU Brno, proděkan pro celoživotní vzdělávání
 • 1998 - 2008: FI MU Brno, KIT a KPSK, odborný asistent
 • 1996 - 1998: FI MU Brno, KIT, asistent
 • 1996 - 1998: PEF MZLU Brno, ÚI, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • Aktuální výuka:
 • Seminář z programování v jazyce Java (od 2006)
 • Programování v jazyce Java (od 2002)
 • Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace (od 2002)
 • Předchozí výuka:
 • Návrh algoritmů I (do 2007)
 • Seminář z návrhu algoritmů (do 2002)
 • Úvod do programování (do 2002)
 • Environmentalistika (1998-2012)
 • Vývoj programových systémů v jazyce Java (2005-2015)
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací:
 • Kyberbezpečnost a kritické infrastruktury (síťová odvětví, energetika)
 • Rozsáhlé softwarové architektury a metody vývoje SW systémů
 • Zkušební komise:
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v programech FI MU
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v doktorských programech FIS VŠE
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky na VUT v Brně
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky na VŠB-TU v Ostravě
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tomáš Pitner získal titul Ph.D. na Masarykově univerzitě v roce 1998. V současné době je profesorem, zakladatelem a vedoucím výzkumné laboratoře Lasaris, vědeckým ředitelem CERIT na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, na jehož vzniku se zásadně podílel. Od roku 2007 působil jako externí profesor na Fakultě informatiky Univerzity Vídeň, kde trvale spolupracuje s Výzkumným centrem vzdělávacích technologií. Jeho výzkum se zaměřuje především na dohledové a monitorovací systémy, kritické infrastruktury, bezpečnost, webové a podnikové softwarové architektury a technologie. Věnuje se také komunikačním aspektům akademicko-průmyslové spolupráce. Vede rozsáhlé projekty smluvního výzkumu v oblasti energetiky.
Akademické stáže
 • 2007: semestrální stáž na Universität Wien, Fakultät für Informatik - přednášková a vědeckovýzkumná činnost
 • 1997: měsíční pobyt na Technische Universität Wien, A
 • 1996: měsíční pobyt na Herder Institut, Leipzig, D
 • 1993: semestrální pobyt na Hogeschool voor Economie en Management, Utrecht, NL
Univerzitní aktivity
 • od 2020: vědecký ředitel CERIT
 • od 2011: člen Strategické rady CERIT
 • 2004-2007: člen Vědecké rady FI MU
 • 2004-2012: proděkan FI pro celoživotní vzdělávání
 • 2000-2004, od 2018: Členství v Akademickém senátu MU, od roku 2002 předseda Ekonomické komise
 • 2000-2004, od 2018: Členství v Akademickém senátu Fakulty informatiky
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2022: člen Vědecké rady Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 • od 2018: člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • od 2016: člen Vědecké rady Fakulty informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 • 2007-2015: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
 • Člen Krajského výboru Matematické olympiády, zodp. za kategorii P, hlavní organizátor Středoevropské olympiády v informatice v Brně (2007, 2015) a vedoucí týmu ČR na mezinárodních olympiádách v informatice
 • 2007: člen přípravné skupiny Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia při VÚP v Praze
 • do 2007: Česká informatická společnost - Moravská pobočka
 • do 2003: Člen Koordinační rady Programu I Státní informační politiky ve vzdělávání
 • do 2004: Člen Ústředního výboru Matematické olympiády
 • do 2002: Člen redakční rady časopisu CONNECT!
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2008: zvaný přednášející pro Arbeitskreis Didaktik der Informatik, Österreichische Computer Gesellschaft (březen)
 • od 2007: Programme Committee Member of the "I-KNOW" International Conference on Knowledge Management
 • od 2007: Člen mezinárodního řídicího výboru a programového výboru mezinárodní konference "POŠKOLE"
 • od 2007: Člen programového výboru mezinárodní konference "Information and Communication Technology in Education" (ICTE)
 • 2007: zvaný přednášející na mezinárodní konferenci ICTE
 • 2007: zvaný přednášející na Joint Working Conference iTET 2007
 • 2007: vedení zvaného workshopu na mezinárodní konferenci POŠKOLE 2007
 • 2007: Člen programového výboru konference "Celoživotní vzdělávání učitelů"
 • 2007: Člen programového výboru mezinárodní konference "Problematika akreditace E-learningových programů"
 • od 2006: Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univezity
 • 2006: Člen programového výboru "The IEEE 20th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA)"
 • 2005, 2006: Programme Committee Member of the "Enviroinfo" Intl. Conference - German Society for Informatics
 • od 2005: Programme Committee Member of the "I-KNOW" Special Track on Knowledge Sharing in Research in Higher Education
 • od 2005: Předseda programového výboru konference SCO
 • 2005: Člen programového výboru mezinárodní konference "EMTECH"
 • do roku 2005: Člen organizačního výboru národní konference "DATAKON"
 • od 2001: Člen programového výboru národní konference "Tvorba softwaru"
 • od 2000: Člen předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání (ČADUV)
Vybrané publikace
 • STŘELEC, Martin, Ondřej MAMULA, Tomáš PITNER, František KASL a David HRYCEJ. Technické aspekty využitelnosti agregované flexibility pro obchodní i technické služby. Energetika. Praha: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 2020, roč. 70 (2020), č. 3, s. 164-175. ISSN 0375-8842. URL info
 • PITNER, Tomáš, Jan MINISTR, Jan TOMÁŠEK, Martin LHOTÁK a Vyacheslav CHAPLYHA. Innovation of the Information System in the Field of Data Archiving. In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. 26th Interdisciplinary Information Management Talks (IDIMT) 2018 Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Linz, Österreich/Austria: Johannes Kepler Universität Linz, 2018. s. 127-135. ISBN 978-3-99062-339-8. URL info
 • PITNER, Tomáš, Jan MINISTR a Andreja PUCIHAR. Innovation and diversity. In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. 25th Interdisciplinary Information Management Talks (IDIMT) 2017 Digitalization in Management, Society and Economy. Linz, Österreich/Austria: Johannes Kepler Universität Linz, 2017. s. 63-69. ISBN 978-3-99062-119-6. URL info
 • PITNER, Tomáš a Jan MINISTR. Innovation Of The Information Management In Compliance Management Area. In Doucek Petr, Chroust Gerhard, Oškrdal Václav. 25th Interdisciplinary Information Management Talks (IDIMT) 2017 Digitalization in Management, Society and Economy. Linz, Österreich/Austria: Johannes Kepler Universität Linz, 2017. s. 71-78. ISBN 978-3-99062-119-6. URL info
 • HŘEBÍČEK, Jiří, Ralf DENZER, Gerald SCHIMAK a Tomáš PITNER. Environmental Software Systems. Computer Science for Environmental Protection12th IFIP WG 5.11 International Symposium. In IFIPAICT, volume 507. 1. vyd. Cham: Springer, Cham, 2017. 486 s. ISBN 978-3-319-89934-3. doi:10.1007/978-3-319-89935-0. URL info
 • CHREN, Stanislav, Bruno ROSSI a Tomáš PITNER. Smart grids deployments within EU projects: The role of smart meters. In Milan Koukol. 2016 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Neuveden: IEEE, 2016. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-1-5090-1116-2. doi:10.1109/SCSP.2016.7501033. info
 • ROSSI, Bruno, Stanislav CHREN, Barbora BÜHNOVÁ a Tomáš PITNER. Anomaly Detection in Smart Grid Data: An Experience Report. In The 2016 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2016). Budapest: IEEE, 2016. s. 2313-2318. ISBN 978-1-5090-1897-0. doi:10.1109/SMC.2016.7844583. info
 • KUČERA, Adam a Tomáš PITNER. Semantic BMS: Ontology for Analysis of Building Automation Systems Data. In Luis M. Camarinha-Matos, António J. Falcão, Nazanin Vafaei, Shirin Najdi. DoCEIS 2016: Technological Innovation for Cyber-Physical Systems. Cham: Springer International Publishing, 2016. s. 46-53. ISBN 978-3-319-31164-7. doi:10.1007/978-3-319-31165-4_5. URL info
 • PITNER, Tomáš, Zbyněk KOCUR, Tomáš HÉGR, Václav STUPKA a Barbora BÜHNOVÁ. Studie pro bezpečné poskytování dat z elektroměru zákazníkovi v místě spotřeby. 1. vyd. Brno: Česká sdružení regulovaných energetických společností, 2016. 88 s. (není). info
 • PITNER, Tomáš a Jan MINISTR. Academic-Industrial Cooperation in ICT in a Transition Economy – Two Cases from the Czech Republic. Information Technology for Development. 2015, roč. 21, č. 3, s. 480-491. ISSN 0268-1102. doi:10.1080/02681102.2014.903887. URL info
 • PITNER, Tomáš, Filip PROCHÁZKA, Bruno ROSSI, Barbora BÜHNOVÁ, Stanislav CHREN, Andrea VAŠEKOVÁ, Jan ROSECKÝ a Václav STUPKA. Celkové závěry a doporučení k projektu přípravných rešerší k AMM. Brno: ČEZ Distribuce, a.s., 2015. 8 s. URL info
 • PITNER, Tomáš, Renate MOTSCHNIG, Barbora KOZLÍKOVÁ, Jaroslav ŠKRABÁLEK, Lucie PEKÁRKOVÁ, Jiří KOLÁŘ, Martin NOVÁK, Nino TOMASCHEK, Edith HAMMER, David HASELBERGER, Christina BÖHM a Bernhard STANDL. Constructive Communication in International Teams: An Experience-Based Guide. 1. vyd. Münster: WAXMANN Verlag GmbH, 2014. 248 s. ISBN 978-3-8309-3025-9. URL for the book at Amazon info
 • KRIKSCIUNIENE, Dalia, Tomáš PITNER, Adam KUČERA a Virgilijus SAKALAUSKAS. Data Analysis in the Intelligent Building Environment. International Journal of Computer Science & Applications. Kolhapur, India: Technomathematics Research Foundation, 2014, Volume 11, Issue 1, s. 1-17. ISSN 0972-9038. URL info
 • KRIKSCIUNIENE, Dalia, Tomáš PITNER, Adam KUČERA a Virgilijus SAKALAUSKAS. Sensor Network Analytics for Intelligent Facility Management. In George A. Tsihrintzis, Maria Virvou, Toyohide Watanabe, Lakhmi C. Jain, Robert J. Howlett. Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (IIMSS2013). Amsterdam: IOS Press, 2013. s. 212-221. ISBN 978-1-61499-261-5. doi:10.3233/978-1-61499-262-2-212. info
 • KOLÁŘ, Jiří, Tomáš PITNER a Lubomír DOČKAL. A Dynamic Approach to Process Design: A Pattern for Extending the Flexibility of Process Models. In Grabis, Janis and Kirikova, Marite and Zdravkovic, Jelena and Stirna, Janis. Lecture Notes in Business Information Processing Volume 165, 2013. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. s. 176-190. ISBN 978-3-642-41640-8. doi:10.1007/978-3-642-41641-5_13. URL info
 • STEINBRING, Marc, Renate MOTSCHNIG a Tomáš PITNER. A multidimensional model of web-induced flexibility in organisations. Global Journal of Flexible Systems Management. Heidelberg: Springer, 2013, roč. 14, č. 1, s. 57-65. ISSN 0972-2696. doi:10.1007/s40171-013-0031-z. URL info
 • ŠKRABÁLEK, Jaroslav, Petr KUNC a Tomáš PITNER. Inner Architecture of a Social Networking System. In SOFSEM 2012: THEORY AND PRACTICE OF COMPUTER SCIENCE. Heidelberg: Springer, 2012. s. 530-541. ISBN 978-3-642-27659-0. doi:10.1007/978-3-642-27660-6_43. Plný text příspěvku ve sborníku info
 • PITNER, Tomáš. Surveillance and Monitoring Systems Based on Complex Event Processing. In 15th International Conference on Business Information Systems. 2012. Surveillance and monitoring systems are recently widely used to monitor the operation of various objects, ranging from a single computer or other device to large infrastructures such as enterprise-size computer networks or modern buildings. info
 • PITNER, Tomáš, Dalia KRIKSCIUNIENE a Virgilijus SAKALAUSKAS. Tracking customer portrait by unsupervised classification techniques. Transformations in Business & Economics. Kaunas Faculty of Humanitie. Vilnius, Litva: Vilnius University, 2012, roč. 11, č. 3, s. 167-189. ISSN 1648-4460. URL info
 • PITNER, Tomáš a Renate MOTSCHNIG. Hodnocení ve výuce zaměřené na člověka. In Přístupy k evaluaci eLearningu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 143-161. 1. ISBN 978-80-7464-121-3. info
 • KOLÁŘ, Jiří a Tomáš PITNER. Agile BPM in the age of Cloud technologies. Scalable Computing: Practice and Experience Scientific International Journal for Parallel and Distributed Computing. Scalable Computing: Practice and Experience 13.4 (2013)., 2012, roč. 13, č. 4, s. 285–294. ISSN 1895-1767. URL info
 • DERNTL, Michael, Thorsten HAMPEL, Renate MOTSCHNIG-PITRIK a Tomáš PITNER. Inclusive social tagging and its support in Web 2.0 services. Computers in Human Behavior. Elsevier, 2011, roč. 27, č. 4, s. 1460-1466. ISSN 0747-5632. doi:10.1016/j.chb.2010.09.014. URL info
 • PITNER, Tomáš. Java začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 222 s. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. ISBN 80-247-0295-9. info

8. 7. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info