prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

Přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob


Telefon: 532 23 2265
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Vnitřní lékařství
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti léčby chronických hepatitid B a C
Datum zahájení 29. 3. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Petr Hůlek,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr.Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Václav Dostál (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Oponenti prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Vladimír Krtek,CSc. (Thomayerova nemocnice Praha)
prof.MUDr.Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2001
Datum zasedání VR fakulty 20. 5. 2001
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 8. 2001
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Vnitřní lékařství
Datum zahájení 15. 12. 2005
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. petr Hůlek,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr. Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. (UVN Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 3. 2006
Datum zasedání VR fakulty 23. 3. 2006
Datum zasedání VR MU 30. 5. 2006
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 5. 11. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info