prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2265
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 3. 2001
Datum ukončení řízení 1. 8. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Současné možnosti léčby chronických hepatitid B a C
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Vladimír Krtek,CSc. (Thomayerova nemocnice Praha)
prof.MUDr.Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Petr Hůlek,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr.Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Václav Dostál (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2001
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 3. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. petr Hůlek,CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
prof.MUDr. Jiří Ehrmann,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
prof. MUDr. Zdeněk Mareček, DrSc. (UVN Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info