prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob


telefon: 532 23 2265
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika infekčních chorobLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta
Krizový štáb Masarykova univerzita
Oborová komise Vnitřní nemoci, Internal Diseases
Oborová rada Vnitřní lékařství, Internal Medicine
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika infekčních chorobLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
telefon 532 23 2265
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 945
Interní informace Portál MU IS MU