prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

přednosta kliniky – Klinika infekčních chorob


telefon: 532 23 2265
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika infekčních chorobLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta
Oborová komise Internal Diseases, Vnitřní nemoci
Oborová rada Internal Medicine, Vnitřní lékařství
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika infekčních chorobLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor
Telefon 532 23 2265
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Oddělení pro rozvoj a projektovou podporuLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 945
Interní informace Inet MU IS MU