doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav evropské etnologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.124
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3245
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Etnologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 9. 2015
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy.
Oponenti habilitační práce prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki (Slezská univerzita v Katovicích)
prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Masarykova univerzita)
doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře)
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info