Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 38 25
Pedagogičtí pracovníci: 11 3
Profesoři: 4 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 4 2
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 27 22
Celkový počet externích pracovníků: 7 4

platné ke dni 6. 6. 2020