Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 38 25
Pedagogičtí pracovníci: 11 3
Profesoři: 4 1
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 4 2
Asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 27 22
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 4 3

platné ke dni 22. 1. 2020