Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra počítačových systémů a komunikací

Telefon: 549 49 1814
Projekty


Celkový počet projektů: 9

Advancing cryptanalytic methods through evolutionary computing (GA16-08565S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Big Data Analytics for Unstructured Data (GA16-18889S)

Řešitel na MU: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu (GBP103/12/G084)

Řešitel na MU: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2012 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

DysHelper – nástroj pro testování přístupnosti webu a jeho automaticky personalizovaná úprava pro uživatele s dyslexií (MUNI/33/01/2016)

Řešitel na MU: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS., MBA
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
4/2016 — 8/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Program děkana FI

Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování (MUNI/M/1867/2014)

Řešitel na MU: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Filozofická fakulta
Období řešení:
3/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Nový předmět "Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics" (MUNI/FR/1145/2015)

Řešitel na MU: prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Příprava podkladů pro nový předmět Pokročilé programování v C++ (MUNI/FR/1540/2015)

Řešitel na MU: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Příprava podkladů pro předmět PB071 Úvod do jazyka C (MUNI/FR/1241/2015)

Řešitel na MU: Bc. Roman Lacko
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Randomness Testing Toolkit - nástroj pro automatické testování náhodnosti binárních dat pomocí statistických baterií (MUNI/33/05/2016)

Řešitel na MU: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
4/2016 — 3/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Program děkana FI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info