Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra počítačových systémů a komunikací

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 34 6
Pedagogičtí pracovníci: 23 3
Profesoři: 3 0
Docenti: 8 3
Odborní asistenti: 8 0
Lektoři: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 9 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 17 1
Celkový počet vyučujících: 46 5
zaměstnanců: 29 4
studentů: 9 0
externistů: 8 1
Celkový počet doktorských studentů: 36 7
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 22. 1. 2020