Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra počítačových systémů a komunikací

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 35 7
Pedagogičtí pracovníci: 23 3
Profesoři: 3 0
Docenti: 8 3
Odborní asistenti: 8 0
Lektoři: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 2
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 161 19
Celkový počet vyučujících: 89 11
zaměstnanců: 30 5
studentů: 1 0
externistů: 61 7
Celkový počet doktorských studentů: 37 7
z toho v kombinované formě: 2 1

platné ke dni 11. 12. 2019