Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Katedra počítačových systémů a komunikací

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1814
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 32 5
Pedagogičtí pracovníci: 23 3
Profesoři: 3 0
Docenti: 8 3
Odborní asistenti: 8 0
Lektoři: 4 0
Odborní a techničtí pracovníci: 7 0
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 152 19
Celkový počet vyučujících: 97 11
zaměstnanců: 29 4
studentů: 2 0
externistů: 68 7
Celkový počet doktorských studentů: 33 6
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 4. 7. 2020