Budova FF, Veveří 28, budova K, Budova K

Pravěká archeologie Předního Východu (PANE)

Sídlo: Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
PublikacePočet publikací: 0