Budova FF, Veveří 28, budova K, Budova K

Pravěká archeologie Předního Východu (PANE)

Sídlo: Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 2 1
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Celkový počet vyučujících: 1 1
zaměstnanců: 1 1

platné ke dni 22. 10. 2020