Budova FF, Joštova 13, budova M, Hlavní budova - z boku

Ústav archeologie a muzeologie

Sídlo: Joštova 220/13, 662 43 Brno, budova M
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1539
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 52 20
Pedagogičtí pracovníci: 17 7
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 8 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 4
Odborní a techničtí pracovníci: 29 9
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 14 6
Celkový počet vyučujících: 36 14
zaměstnanců: 27 11
studentů: 6 3
externistů: 3 0
Celkový počet doktorských studentů: 56 29
z toho v kombinované formě: 12 6

platné ke dni 22. 1. 2020