Ústav archeologie a muzeologie

Sídlo: Kounicova 67a, 602 00 Brno, budova T
Veveří 470/28, 602 00 Brno, budova K
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
Telefon: 549 49 1539
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 56 21
Pedagogičtí pracovníci: 18 7
Profesoři: 2 0
Docenti: 3 0
Odborní asistenti: 8 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 4 4
Odborní a techničtí pracovníci: 33 10
Ostatní zaměstnanci: 5 4
Celkový počet externích pracovníků: 62 29
Celkový počet vyučujících: 48 17
zaměstnanců: 28 11
studentů: 7 3
externistů: 14 3
Celkový počet doktorských studentů: 58 30
z toho v kombinované formě: 12 6

platné ke dni 16. 11. 2019