Personální zabezpečení studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Programová rada

Předseda

Interní členové

Externí členové

Členové z řad studentů