Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 18 9
Pedagogičtí pracovníci: 14 6
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 8 4
Asistenti: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 5 5
Celkový počet vyučujících: 16 7
zaměstnanců: 15 7
studentů: 1 0
externistů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 3 1
z toho v kombinované formě: 3 1

platné ke dni 23. 9. 2020