Personální zabezpečení studijního programu Imaging Methods and Medical Physics