Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 8
Ostatní zaměstnanci: 9 8

platné ke dni 25. 10. 2020