Budova PedF, Poříčí 7, budova B,

Děkanát

Adresa: Poříčí 623/7, 603 00 Brno, budova B
telefon: 549 49 1600
Zaměstnanci

 Dlouhodobě mimo výkon práce