Personální zabezpečení studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem