Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 377 248
Pedagogičtí pracovníci: 265 162
Profesoři: 9 2
Docenti: 49 21
Odborní asistenti: 151 99
Asistenti: 32 23
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 39 23
Ostatní zaměstnanci: 76 65
Celkový počet externích pracovníků: 92 63
Celkový počet vyučujících: 476 306
zaměstnanců: 287 175
externistů: 204 140
Celkový počet studentů: 4541 3683
bakalářské studijní programy: 2952 2280
z toho v kombinované formě: 654 558
magisterské studijní programy: 728 701
z toho v kombinované formě: 219 207
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 749 613
z toho v kombinované formě: 283 244
doktorské studijní programy: 112 89
z toho v kombinované formě: 13 11

platné ke dni 13. 7. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info