Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 366 226
Pedagogičtí pracovníci: 252 144
Profesoři: 13 2
Docenti: 52 24
Odborní asistenti: 140 86
Asistenti: 23 15
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 40 22
Ostatní zaměstnanci: 79 62
Celkový počet externích pracovníků: 186 135
Celkový počet vyučujících: 494 308
zaměstnanců: 259 147
studentů: 51 34
externistů: 184 127
Celkový počet studentů: 4479 3651
bakalářské studijní programy: 2726 2138
z toho v kombinované formě: 652 554
magisterské studijní programy: 610 576
z toho v kombinované formě: 174 155
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1013 842
z toho v kombinované formě: 438 366
doktorské studijní programy: 130 95
z toho v kombinované formě: 27 23

platné ke dni 13. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info