Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 359 221
Pedagogičtí pracovníci: 247 140
Profesoři: 12 2
Docenti: 52 24
Odborní asistenti: 139 85
Asistenti: 21 13
Lektoři: 23 16
Odborní a techničtí pracovníci: 40 23
Ostatní zaměstnanci: 77 60
Celkový počet externích pracovníků: 28 18
Celkový počet vyučujících: 542 342
zaměstnanců: 256 147
studentů: 74 54
externistů: 212 141
Celkový počet studentů: 4798 3903
bakalářské studijní programy: 2891 2250
z toho v kombinované formě: 696 587
magisterské studijní programy: 641 605
z toho v kombinované formě: 185 166
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1138 952
z toho v kombinované formě: 480 405
doktorské studijní programy: 128 96
z toho v kombinované formě: 28 24

platné ke dni 19. 1. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info