Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 373 237
Pedagogičtí pracovníci: 265 156
Profesoři: 13 3
Docenti: 53 22
Odborní asistenti: 146 96
Asistenti: 30 20
Lektoři: 22 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 37 23
Ostatní zaměstnanci: 75 60
Celkový počet externích pracovníků: 210 136
Celkový počet vyučujících: 527 338
zaměstnanců: 271 162
studentů: 52 39
externistů: 204 137
Celkový počet studentů: 5180 4221
bakalářské studijní programy: 3048 2377
z toho v kombinované formě: 623 531
magisterské studijní programy: 707 677
z toho v kombinované formě: 213 199
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1304 1076
z toho v kombinované formě: 554 479
doktorské studijní programy: 121 91
z toho v kombinované formě: 22 18

platné ke dni 6. 12. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info