Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 363 229
Pedagogičtí pracovníci: 256 151
Profesoři: 13 3
Docenti: 55 23
Odborní asistenti: 136 87
Asistenti: 28 21
Lektoři: 24 17
Odborní a techničtí pracovníci: 37 21
Ostatní zaměstnanci: 74 59
Celkový počet externích pracovníků: 66 46
Celkový počet vyučujících: 546 348
zaměstnanců: 263 157
studentů: 73 49
externistů: 210 142
Celkový počet studentů: 4964 4028
bakalářské studijní programy: 2892 2272
z toho v kombinované formě: 653 551
magisterské studijní programy: 631 600
z toho v kombinované formě: 181 165
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1313 1065
z toho v kombinované formě: 559 469
doktorské studijní programy: 128 91
z toho v kombinované formě: 26 21

platné ke dni 24. 1. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info