Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 376 243
Pedagogičtí pracovníci: 268 162
Profesoři: 12 3
Docenti: 52 23
Odborní asistenti: 145 95
Asistenti: 33 23
Lektoři: 26 18
Odborní a techničtí pracovníci: 40 23
Ostatní zaměstnanci: 71 60
Celkový počet externích pracovníků: 213 145
Celkový počet vyučujících: 509 322
zaměstnanců: 288 172
externistů: 235 156
Celkový počet studentů: 5069 4138
bakalářské studijní programy: 2939 2294
z toho v kombinované formě: 639 551
magisterské studijní programy: 710 674
z toho v kombinované formě: 229 211
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 1292 1073
z toho v kombinované formě: 501 439
doktorské studijní programy: 128 97
z toho v kombinované formě: 17 15

platné ke dni 5. 12. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info