Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1210
549 49 1211
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 208 94
Pedagogičtí pracovníci: 123 40
Profesoři: 13 4
Docenti: 35 8
Odborní asistenti: 54 19
Asistenti: 16 7
Lektoři: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 45 24
Ostatní zaměstnanci: 42 32
Celkový počet externích pracovníků: 43 7
Celkový počet vyučujících: 267 101
zaměstnanců: 129 40
studentů: 17 9
externistů: 121 52
Celkový počet studentů: 2954 1538
bakalářské studijní programy: 625 395
z toho v kombinované formě: 625 395
magisterské studijní programy: 2016 976
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 145 87
z toho v kombinované formě: 145 87
doktorské studijní programy: 168 80
z toho v kombinované formě: 50 20

platné ke dni 18. 1. 2020