Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Právnická fakulta


Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1210
549 49 1211
e-mail:
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
ID schránky: 9tmj9e4

Webové stránky fakulty

Statistika
Zaměstnanci a studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 216 99
Pedagogičtí pracovníci: 129 43
Profesoři: 13 4
Docenti: 36 8
Odborní asistenti: 62 23
Asistenti: 13 6
Lektoři: 5 2
Odborní a techničtí pracovníci: 45 24
Ostatní zaměstnanci: 43 33
Celkový počet externích pracovníků: 176 49
Celkový počet vyučujících: 259 97
zaměstnanců: 139 48
studentů: 11 5
externistů: 109 44
Celkový počet studentů: 2775 1445
bakalářské studijní programy: 581 375
z toho v kombinované formě: 581 375
magisterské studijní programy: 1908 922
magisterské studijní programy navazující na bakalářské: 133 77
z toho v kombinované formě: 133 77
doktorské studijní programy: 153 71
z toho v kombinované formě: 48 18

platné ke dni 5. 4. 2020