Budova PrF, Veveří 70, Budova objektu

Děkanát

Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon: 549 49 1201
Zaměstnanci Dlouhodobě mimo výkon práce