Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Mezinárodní právo soukromé

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové