Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Trestní právo

Předsedkyně

Interní členové

Externí členové