Oborová komise Právnické fakulty

pro obor Mezinárodní a evropské právo

Předseda

Interní členové

Externí členové