Budova UKB, Kamenice 5, budova A05,

Ústav biochemie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A5
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Telefon: 549 49 1425
E-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 42 20
Pedagogičtí pracovníci: 17 2
Profesoři: 4 1
Docenti: 10 0
Lektoři: 2 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 22 15
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 6 1
Celkový počet vyučujících: 32 10
zaměstnanců: 21 5
studentů: 6 5
externistů: 5 0
Celkový počet doktorských studentů: 51 25
z toho v kombinované formě: 6 4

platné ke dni 7. 12. 2019