Budova UKB, Kamenice 5, budova A05,

Ústav biochemie

Sídlo:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A5
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A15
Korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Projekty


Celkový počet projektů: 12

Bioanalytické technologie ve výzkumu a klinické diagnostice (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002605)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
9/2017 — 9/2022
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Centrum pokročilých bioanalytických technologií (GAP206/12/G014)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2012 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

Evaluace nových potenciálních cílů a inhibitorů pro blokování vývoje metastáz u luminálních A nádorů prsu (GA17-05957S)

Řešitel na MU: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby (16-31207A)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
4/2016 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Inovace předmětů C6270 a C9320 vytvořením nové úlohy „Stanovení procentuální vaznosti derivátů sulfonylurey na lidský sérový albumin pomocí kapilární elektroforézy a rovnovážné dialýzy“ (MUNI/FR/1283/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Lenka Michalcová
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Osvojení si postupů kritického hodnocení dat studenty v rámci praktické výuky předmětu pokročilé praktikum z biochemie (MUNI/FR/1406/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Martin Solanský
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Oxidační stres u denitrifikačních baktérií: objasnění funkce zúčastněných proteinů a možných dopadů na životní prostředí (GA16-18476S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Plant Biochemistry (MUNI/FR/1371/2016)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Podpora biochemického výzkumu v roce 2017 (MUNI/A/1278/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Role šesté chuti, stravy a jednonukleotidových polymorfizmů v obezitě (SOC/1297/2016)

Řešitel na MU: Mgr. Jiří Plesník
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
9/2016 — 2/2017
Investor/Program:
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu / Středoškolská odborná činnost

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info