Budova UKB, Kamenice 5, budova A31,

Ústav botaniky a zoologie

Sídlo:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A31
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A32
Korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Projekty


Celkový počet projektů: 20

Biologická diverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (MUNI/A/1362/2016)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (GB14-36079G)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

Diverzita, dynamika a fylogenetické vztahy klíčových společenstev významných evropských biotopů (MUNI/A/1301/2016)

Řešitel na MU: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (GBP505/12/G112)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2012 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

Effects of DRYing on European river communities: a west-eastern GRADient perspective (7AMB17FR011)

Řešitel na MU: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
4/2017 — 12/2018
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY (7AMB)

Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře (GA15-19382S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy (GA17-05696S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2019
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Charakterizace dominantních proteinových molekul s diagnostickým potenciálem a molekulárně-biogeografická analýza jihoamerických populací parazitů rodu Trichinella. (7AMB15AR020)

Řešitel na MU: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Aktivita MOBILITY (7AMB)

Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků (GA15-14762S)

Řešitel na MU: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
3/2015 — 12/2017
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále (GA16-03881S)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2018
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info