Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 11
Odborní a techničtí pracovníci: 2 2
Ostatní zaměstnanci: 12 9
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 1. 10. 2020