Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Kancelář tajemníka

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
telefon: 549 49 1400
e-mail: